L’Ajuntament contractarà una empresa perquè dugui a terme les tasques de desbrossament i manteniment de les voreres de Can Gordei, l’Esplai, el Priorat, la Masieta i Santa Cristina durant dos anys

desbrossament la masieta

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dimecres 30 de maig el procediment de contractació per a dur a terme el desbrossament i el manteniment de les voreres de Can Gordei, l’Esplai, el Priorat, la Masieta i Santa Cristina.

El contracte proposat és per dos anys amb un valor de 85.384,18€ (IVA inclòs) per tot el període. Ara aquest contracte haurà de sortir publicat i les empreses interessades tindran 15 dies per presentar les seves propostes i, després de fer-ne la corresponent valoració, s’adjudicarà el contracte.

Val a dir que aquest contracte no inclou la Miralba, l’Ortigós i el Papagai perquè els treballs en aquestes zones els farà la brigada municipal.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles 30 de mayo el procedimiento de contratación para llevar a cabo el desbrozamiento y mantenimiento de las aceras de Can Gordei, el Esplai, el Priorat, la Masieta y Santa Cristina.

El contrato propuesto es por dos años con un valor de 85.384,18 € (IVA incluido) por todo el periodo. Ahora este contrato tendrá que salir publicado y las empresas interesadas tendrán 15 días para presentar sus propuestas y, después de hacer la correspondiente valoración, se adjudicará el contrato.

Cabe decir que este contrato no incluye la Miralba, l’Ortigós y el Papagai porque los trabajos en estas zonas los hará la brigada municipal.

Comments are closed.