L’Ajuntament instal·larà llums solars a les illes de contenidors i a les cruïlles més transitades de la Masieta i Santa Cristina

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat la licitació d’un contracte per instal·lar i posar en funcionament punts de llum solar a les illes de contenidors de recollida selectiva i a les cruïlles més transitades de la Masieta i Santa Cristina.

L’any passat l’Ajuntament ja va instal·lar fanals solars a les parades d’autobús d’aquestes urbanitzacions que, com que no estan recepcionades, no compten amb el servei d’enllumenat públic. Ara, la Regidoria de Barris instal·larà els següents punts de llum:

A Santa Cristina, a les illes de contenidors o cruïlles dels carrers:

        -Baix Camp amb Montsià

        -Vallès amb Bages

        -Montsià

        -Barcelonès amb Urgell

        -Barcelonès amb Bages

        -Segrià i les Garrigues

        -Segrià i Vall d’Aran

A la Masieta, a les illes de contenidors o cruïlles dels carrers:

        -Morera

        -Avet

        -Figuera

        -Noguera

        -Noguera amb Olivera

Aquesta és una de les demandes que van fer els veïns d’aquestes dues urbanitzacions durant els Pressupostos Participatius. Com que des de l’Ajuntament s’ha decidit fer una despesa més gran la que contemplaven els pressupostos participatius amb la finalitat de dotar d’enllumenat i, per tant, de més seguretat i comoditat als veïns de la Masieta i Santa Cristina, només una part de la despesa es farà amb l’import destinat als Pressupostos Participatius. La resta, serà assumida amb altres fons de l’Ajuntament. El preu de sortida del concurs és de 18.150€ (IVA inclòs) i s’instal·laran 12 punts de llum: 7 ubicats a Santa Cristina i 5 a la Masieta.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado la licitación de un contrato para instalar y poner en funcionamiento puntos de luz solar en las islas de contenedores de recogida selectiva y en los cruces más transitados de la Masieta y Santa Cristina.

El año pasado el Ayuntamiento ya instaló farolas solares en las paradas de autobús de estas urbanizaciones que, como no están recepcionadas, no cuentan con servicio de alumbrado público. Ahora la Regidoria de Barris instalará los siguientes puntos de luz:

En Santa Cristina, en las islas de contenedores o cruces de las calles:

        -Baix Camp amb Montsià

        -Vallès amb Bages

        -Montsià

        -Barcelonès amb Urgell

        -Barcelonès amb Bages

        -Segrià i les Garrigues

        -Segrià i Vall d’Aran

En la Masieta, en las islas de contenedores o cruces de las calles:

        -Morera

        -Avet

        -Figuera

        -Noguera

        -Noguera amb Olivera

Esta es una de las demandas que hicieron los vecinos de estas dos urbanizaciones durante los Presupuestos Participativos. Como desde el Ayuntamiento se ha decidido hacer un gasto más grande del que contemplaban los presupuestos participativos con la finalidad de dotar de alumbrado y, por lo tanto, de más seguridad y comodidad a los vecinos de la Masieta y Santa Cristina, solo una parte del gasto se hará con el importe destinado a los Presupuestos Participativos. El resto, será asumido con otros fondos del Ayuntamiento. El precio de salida del concurso será de 18.150€ (IVA incluido) y se instalarán 12 puntos de luz: 7 ubicados en Santa Cristina y 5 en la Masieta.

 

Comments are closed.