El dijous 24 de maig a les 20h es presenta el llibre “El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936-1939)” al CMC

Cartell La Bisbal PAPER MONEDA

Aquest dijous a les 20h es presenta el llibre “El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936-1939)” d’Isidre Aymerich i Bernal. L’acte de presentació tindrà lloc a les 20h i anirà a càrrec de Joan Solé i Bordes, membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

El llibre és obra d’Isidre Aymerich i Bernal, traspassat recentment, i és un treball curós sorgit de l’autor que, segons l’Institut d’Estudis Penedesencs, era “un col·leccionista apassionat que trobava en elements quotidians una gran font d’inspiració”.

Els vals i el paper moneda que apareixen en el llibre són de la col·lecció que el mateix Aymerich va anar fent durant la seva vida i que van ser emesos per botigues i ajuntaments per fer front a la mancança de moneda fraccionària que dificultava el consum més bàsic. La Bisbal del Penedès, com altres ajuntaments de Catalunya, l’any 1937 va emetre paper moneda de diferents valors. Existeixen bitllets de 0,50 impresos per la Impremta Barnadas i de 0,50 i 1 pesseta impresos per la Impremta Ramon.


CASTELLANO | Este jueves a las 20h se presenta el libro “El paper moneda al Baix Penedès durant la Guerra Civil (1936-1939)” de Isidre Aymerich Bernal. El acto de presentación tendrá lugar a las 20h e irá a cargo de Joan Solé Bordes, miembro del Institut d’Estudis Penedesencs.

El libro es una obra de Isidre Aymerich Bernal, fallecido recientemente, y es un trabajo cuidadoso surgido del autor que, según el Institut d’Estudis Penedesencs, era “un coleccionista apasionado que encontraba en elementos cotidianos una gran fuente de inspiración”.

Los vales y el papel moneda que aparecen en el libro son de la colección que el mismo Aymerich fue haciendo durante su vida y que fueron emitidos por tiendas y ayuntamientos para hacer frente a la falta de moneda fraccionaria que dificultaba el consumo más básico. La Bisbal del Penedès, como otros ayuntamientos de Catalunya, el año 1937 emitió papel moneda de diferentes valores. Existen billetes de 0,50 imprimidos por la Imprenta Barnadas y de 0,50 y 1 peseta impresos por la Imprenta Ramon.