Del 28 de maig al 15 de juny es podran fer les inscripcions per al Casal d’Estiu

La Junta de Govern del passat dijous 17 de maig va aprovar l’adjudicació de la contractació dels serveis de Casal d’Estiu i de Nadal al Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure (La Ballaruga), l’empresa que va obtenir la puntuació més alta en el concurs mitjançant procediment obert que va convocar l’Ajuntament.

El contracte tindrà una durada de 4 anys i és per un import anual de 27.060,68€ (IVA inclòs).

El servei de Casal d’Estiu s’adreça a majors de 3 anys i enguany començarà el dilluns 25 de juny i estarà en funcionament fins al divendres 7 de setembre. L’horari serà de 8 a 13.30h (de 8 a 9h l’arribada dels nens pot ser progressiva). El fil conductor seran els detectius i s’oferiran diverses activitats, gimcanes, sortides i tallers en relació amb aquesta temàtica. El preu per als participants serà de 35€ la setmana o 60€ la quinzena (sempre que es facin dues setmanes seguides, no separades) i les inscripcions es podran fer a les oficines municipals del 28 de maig al 15 de juny de 2018. La Regidoria de Lleure informa que el dia 7 de juny a les 20h l’auditori Salbà del CMC acollirà una reunió informativa adreçada als pares, mares i tutors dels nens i nenes que es vulguin apuntar al Casal d’Estiu.

El Casal de Nadal, també inclòs en aquest contracte, funcionarà els dies laborables de les vacances escolars de Nadal.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del pasado jueves 17 de mayo aprobó la adjudicación de la contratación de los servicios de Casal d’Estiu y de Navidad al Grup d’Entitats El Vendrell Educació i Lleure (La Ballaruga), la empresa que obtuvo la puntuación más alta en el concurso mediante procedimiento abierto que convocó el Ayuntamiento. El contrato tendrá una duración de 4 años y es por un importe anual de 27.060,68€ (IVA incluido).

El servicio de Casal d’Estiu está dirigido a mayores de 3 años y este año empezará el lunes 25 de junio y estará en funcionamiento hasta el viernes 7 de septiembre. El horario será de 8 a 13.30h (de 8 a 9h la llegada de los niños puede ser progresiva). El hilo conductor serán los detectives y se ofrecerán varias actividades, gincanas, salidas y talleres en relación con esta temática. El precio para los participantes será de 35€ la semana o 60€ la quincena (siempre que se hagan dos semanas seguidas, no separadas) y las inscripciones se podrán hacer en las oficinas municipales del 28 de mayo al 15 de junio del 2018. La Regidoria de Lleure informa que el día 7 de junio a las 20h el auditorio Salbà del CMC acogerá una reunión informativa dirigida a los padres, madres y tutores de los niños y niñas que se quieran apuntar al Casal d’Estiu.

El Casal de Navidad, también incluido en este contrato, funcionará los días laborables de las vacaciones escolares de Navidad.

casal d'estiu 2


CASAL D’ESTIU SOLIDARI

La Regidora de Serveis Socials, Maguy Antolín, informa que els alumnes contemplats als Serveis Socials municipals tindran dret al Casal d’Estiu Solidari, garantint d’aquesta manera la igualtat d’oportunitats des de la infantesa.

CASTELLANO | La Regidora de Servicios Sociales, Maguy Antolín, informa de que los alumnos contemplados en los Servicios Sociales municipales tendrán derecho al Casal d’Estiu Solidario, garantizando de esta manera la igualdad de oportunidades desde la infancia.