L’Ajuntament inicia una campanya casa per casa per facilitar informació sobre el funcionament del nou servei de bus urbà i l’app eBando

Amb motiu d’explicar a la ciutadania com funcionarà el nou servei de bus urbà i l’aplicació per a  mòbil eBando, des d’alcaldia s’ha considerat oportú contractar una persona des de la segona quinzena de maig i fins a finals de setembre perquè expliqui ambdós serveis porta per porta:

-El nou servei de bus urbà entrarà en funcionament el dia 1 de juliol. Es tracta d’un servei que funcionarà sota demanda amb l’objectiu d’ampliar els horaris, arribar a tot el municipi (fins ara el servei no arribava a Santa Cristina, el Papagai, l’Ortigós i els Polígons Industrials) i, en definitiva, millorar el servei actual. El nou servei funcionarà mitjançant un aplicatiu mòbil que l’informador explicarà als veïns.

-Ebando és una aplicació mòbil que permet als seus usuaris estar informats de l’acció de govern i de les activitats que organitzen l’Ajuntament i les entitats del municipi. Aquest aplicatiu permet que, encara que no fem ús de cap xarxa social, rebem la informació d’actualitat, de forma gratuïta, al nostre telèfon mòbil.

El porta a porta començarà aquest dimecres 23 de maig i la primera zona que visitarà l’informador serà la Miralba.

Informació sobre la contractació

El passat mes de març es va sol·licitar un conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per contractar una persona amb perfil comercial o amb experiència amb el tracte amb el públic i amb coneixement de les noves tecnologies amb la finalitat de dur a terme una campanya informativa casa per casa (porta a porta). Aquest lloc de feina es va oferir als usuaris del SOM Bisbal i també als que formaven part del llistat del SOC. Un dels requisits indispensables per a accedir a aquest lloc de feina era que la persona que hi volgués accedir estigues cobrant el subsidi o l’atur durant el contracte (fins a finals de setembre).  Finalment aquesta feina la realitzarà un bisbalenc amb experiència en l’àmbit comercial i amb coneixements de les noves tecnologies.


CASTELLANO | Con motivo de explicar a la ciudadanía como funcionará el nuevo servicio de bus urbano y la aplicación para móvil eBando, desde alcaldía se ha considerado oportuno contratar una persona desde la segunda quincena de mayo hasta finales de septiembre para que explique ambos servicios puerta por puerta.

-El nuevo servicio de bus urbano: entrará en funcionamiento el día 1 de julio. Se trata de un servicio que funcionará bajo demanda con el objetivo de ampliar los horarios, llegar a todo el municipio (hasta ahora el servicio no llegaba a Santa Cristina, el Papagai, l’Ortigós y los polígonos industriales) y, en definitiva, mejorar el servicio actual. El nuevo servicio funcionará mediante una aplicación móvil que el informador explicará a los vecinos.

-Ebando es una aplicación móvil que permite a sus usuarios estar informados de la acción de gobierno y de las actividades que organizan el Ayuntamiento y las entidades del municipio. Este aplicativo permite que, aunque no hagamos uso de ninguna red social, recibamos la información de actualidad, de forma gratuita, en nuestro teléfono móvil.

El puerta a puerta empezará este miércoles 23 de mayo y la primera zona que visitará el informador será La Miralba.

Información sobre la contratación

El pasado mes de marzo se solicitó un convenio de colaboración con el Servei d’Ocupació de Catalunya para contratar una persona con perfil comercial o con experiencia con el trato con el público y con conocimiento de las nuevas tecnologías con la finalidad e llevar a cabo una campaña informativa casa por casa (puerta por puerta). Este puesto de trabajo se ofreció a los usuarios del SOM Bisbal y también a los que formaban parte del listado del SOC. Uno de los requisitos indispensables para acceder a este puesto de trabajo era que la persona que quisiera acceder estuviese cobrando el subsidio o el paro durante el contrato (hasta finales de septiembre). Finalmente este trabajo lo realizará un bisbalenc con experiencia en el ámbito comercial y conocimientos de nuevas tecnologías.