S’inicia el projecte pilot de control poblacional de colònies de gats amb les primeres esterilitzacions

CATALÀ |La Regidoria de Medi Ambient informa que aquesta setmana començarà la captura de gats amb la finalitat de dur a terme les esterilitzacions de gats de carrer. La colònia que s’ha triat per iniciar la campanya és la que hi ha a la Riera de la Bisbal.

L’Ajuntament de la Bisbal ha iniciat un projecte pilot de control poblacional de colònies de gats ferals en col·laboració amb l’entitat de protecció animal Coordinadora Felina de Tarragona amb la finalitat de dur a terme una gestió ètica de colònies de gats urbans dins del terme de la Bisbal del Penedès que consisteix en capturar, esterilitzar (i marcar una de les orelles dels gats esterilitzats), vacunar i desparasitar els gats així com vetllar per la seva salubritat, complint així amb el Decret legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels animals. L’ajuntament destinarà enguany 10.000€ per al projecte de gestió ètica de les colònies de gats del municipi.

A més, fruit de la relació entre la Coordinadora Felina de Tarragona i la Regidoria de Medi Ambient s’està creant un cens de colònies i alimentadors amb la finalitat que hi hagi un millor control dels gats ferals i que les persones que alimenten els animals ho facin de forma higiènica i respectuosa amb la població i el Medi Ambient.

La regidora de Medi Ambient, Leo Uceda, s’ha mostrat satisfeta pel fet que comenci a veure la llum el projecte de control de les colònies felines perquè “és un tema que preocupa a diversos veïns del municipi que ens han fet arribar les seves inquietuds al respecte”

GATS DE CARRER 2

CASTELLANO |La Concejalía de Medio Ambiente informa que esta semana empezará la captura de gatos con la finalidad de llevar a cabo las esterilizaciones de gatos callejeros. La colonia que se ha escogido para iniciar la campaña es la que hay en la Riera de la Bisbal.

El Ayuntamiento de la Bisbal ha iniciado un proyecto piloto de control poblacional de colonias de gatos en colaboración con la entidad de protección animal Coordinadora Felina de Tarragona con la finalidad de llevar a cabo una gestión ética de colonias de gatos urbanos dentro del término de la Bisbal del Penedès que consiste en capturar, esterilizar (y marcar una de las orejas de los gatos esterilizados), vacunar y desparasitar a los gatos así como velar por su salubridad, cumpliendo así con el Decreto Legislativo 2/2008 por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Protección de los animales. El Ayuntamiento destinará este año 10.000€ para el proyecto de gestión ética de las colonias de gatos del municipio.

Además, fruto de la relación entre la Coordinadora Felina de Tarragona y la Concejalía de Medio Ambiente, se está creando un censo de colonias y alimentadores con la finalidad de qué haya un mejor control de los gatos callejeros y que las personas que alimental los animales lo hagan de forma higiénica y respetuosa con la población y el Medio Ambiente.

La Concejala de Medio Ambiente, Leo Uceda, se ha mostrado satisfecha por el hecho que empiece a ver la luz el proyecto de control de las colonias felinas porqué “es un tema que preocupa a varios vecinos del municipio que nos han hecho llegar sus inquietudes al respeto”.