Segona reunió de la Mesa de Contractació per a la licitació dels serveis d’assessoria i gestoria laboral i fiscal

CATALÀ | Aquest dilluns 16 d’abril a les 11h ha tingut lloc la reunió de la Mesa de Contractació pels serveis d’assessoria i gestoria laboral i fiscal. El passat dimecres 4 d’abril es va procedir a l’obertura del sobre A (documentació administrativa) i el sobre C (documentació segons judici de valor). Aquest dilluns s’ha procedit a l’obertura del sobre B (oferta econòmica). S’han presentat un total de sis propostes i, donada la complexitat d’aquest servei i les diferències que existeixen entre les propostes presentades, s’ha decidit demanar un informe extern amb la finalitat de valorar les propostes en profunditat.

CASTELLANO |Este lunes 16 de abril a las 11h ha tenido lugar la reunión de la Mesa de Contratación para los servicios de asesoría y gestoría laboral y fiscal. El pasado miércoles 4 de abril se procedió a la apertura del sobre A (documentación administrativa) y el sobre C (documentación según juicio de valor). Este lunes se ha procedido a la apertura del sobre B (oferta económica). Se han presentado un total de seis propuestas y, dada la complejidad de este servicio y las diferencias que existen entre las propuestas presentadas, se ha decidido pedir un informe externo con la finalidad de valorar las propuestas en profundidad.