Aquest dimecres s’ha reunit la Mesa de Contractació per a la licitació dels serveis de la piscina municipal

CATALÀ | Aquest dimecres 11 d’abril a les 12h ha tingut lloc la constitució de la Mesa de Contractació dels serveis de la piscina municipal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Després de la constitució de la Mesa s’han obert els sobres A (documentació administrativa) i C (propostes a valorar). Ara la mesa haurà d’avaluar les propostes i tornar a reunir-se per puntuar/valorar les propostes i obrir el sobre B.

S’han presentat dues empreses licitadores.


CASTELLANO | Este miércoles 11 de abril a las 12h ha tenido lugar la constitución de la Mesa de Contratación de los servicios de piscina municipal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Después de la constitución de la Mesa se han abierto los sobres A (documentación administrativa) y C (propuestas a valorar). Ahora la mesa deberá evaluar las propuestas y volver a reunirse para puntuar/valorar las propuestas y abrir el sobre B.

Se han presentado dos empresas licitadoras.