La Junta de Govern ha aprovat els beneficiaris de la subvenció de llibres escolars

Aquest dijous 1 de febrer de 2018 s’han aprovat per Junta de Govern els beneficiaris de la subvenció de llibres escolars de l’Escola Ull de Vent, Quatre Vents (pels alumnes de la Bisbal que viuen al Papagai i van a l’escola a Sant Jaume) i l’Institut Coster de la Torre.

També s’ha aprovat el pagament del 50% de la subvenció dels llibres de l’escola i el 100% de la subvenció dels llibres de l’institut a finals de febrer. El 50% restant de llibres de l’escola es pagarà quan s’acabi el curs i les famílies tornin els llibres perquè es puguin reutilitzar.

La Junta de Govern ha aprovat un total de 10.114,79€ en subvencions de llibres de l’escola per 95 famílies beneficiàries i un total de 12.311,25€ de subvencions de llibres de l’institut per a 55 famílies beneficiàries.

La Junta de Govern  també ha aprovat no declarar beneficiàries a 59 famílies per diversos motius:

Nombre de famílies Motiu
1 No ha presentat la factura pagada quan ha fet la sol·licitud
1 Té un expedient de reintegrament de subvencions pendent
1 Ja és beneficiària pel mateix concepte al Consell Comarcal
51 Són deutores d’impostos municipals, Hisenda o Seguretat Social
3 Han presentat les sol·licituds fora de termini
1 No està empadronada a la Bisbal
1 No porten els nens a l’escola de la Bisbal