S’ha aprovat el contracte menor per a la redacció del projecte bàsic, d’execució i direcció d’obra de la rehabilitació de les ‘cases dels mestres’

La Junta de Govern Local ha aprovat el contracte menor per un import de 6.738,62€ per a la redacció del projecte bàsic, d’execució i direcció d’obra de la rehabilitació de les antigues cases dels mestres per a convertir-les en dos habitatges socials de propietat municipal.

Es tracta d’un projecte de la Regidoria de Benestar Social en el qual es treballa des de fa dos anys. Durant els anys 2016 i 2017 es va treballar en la desafectació al 100% de les cases i, una vegada tramitada la desafectació, es va procedir a realitzar de tots els tràmits administratius amb la finalitat de poder començar la redacció del projecte que s’acaba d’aprovar. Cal recordar que aquestes dues cases estaven inscrites com a equipaments municipals i que el 2017 es va sol·licitar la modificació amb la finalitat que fossin considerades habitatges.

La Regidora de Benestar Social, Maguy Antolín, considera que “és un pas més per garantir la igualtat d’oportunitats dels bisbalencs i assegurar el dret a un habitatge digne per a les famílies més vulnerables”.

Segons la regidora, durant el primer trimestre d’aquest 2018 es podria finalitzar la redacció del projecte i podria començar l’execució de l’obra.