Ja podeu consultar els projectes guanyadors del Pressupost Participatiu

El pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per a l’any 2018 inclou una partida de 60.000€ destinada al ‘Pressupost participatiu’. Durant el 2017 l’empresa Limonium ha realitzat reunions amb veïns empadronats a tots els barris de la Bisbal perquè decidissin en què volien gastar la seva part del pressupost:

BARRI PRESSUPOST
Nucli 19.000€
Priorat de la Bisbal 13.000€
Can Gordei 10.500€
L’Esplai 5.500€
La Miralba 3.000€
El Papagai 3.000€
Santa Cristina 2.000€
La Masieta 2.000€
L’Ortigós 2.000€

El procés s’ha dividit en diverses etapes:

-Primera fase: durant el mes de juny de 2017 es van realitzar cinc reunions informatives sobre els pressupostos participatius per explicar el seu funcionament. Es va comptar amb la participació d’un total de 97 persones.

-Segona fase: al setembre es van realitzar 9 sessions propositives, per tal que els ciutadans proposessin actuacions pels seus nuclis. Van participar-hi un total de 115 persones, repartides de la següent manera:

 

Barri Participants Número de propostes
Priorat de la Bisbal 51 persones 14 propostes
La Masieta 9 persones 11 propostes
Can Gordei 5 persones 5 propostes
Santa Cristina 9 persones 5 propostes
L’Ortigós 7 persones 6 proposptes
El Papagai 6 persones 7 propostes
La Miralba 14 persones 10 propostes
Nucli 11 persones 14 propostes

 

Tercera fase: una vegada plantejades les propostes l’equip de govern va valorar-les i va desestimar aquelles que no podien tirar-se endavant amb el pressupost plantejat en cada zona, perquè no eren de competència municipal o perquè no eren viables.

Quarta fase: durant el mes de desembre es van fer les darreres nou reunions amb els veïns on l’empresa exposava les propostes viables entre les quals s’havia de triar. També es van explicar els motius pels quals hi havia propostes que s’havia considerat que no eren viables. En aquesta fase hi van participar un total de 67 persones.

Finalment es van decidir aquestes propostes:

BARRI NOMBRE DE PARTICIPANTS PROPOSTA GUANYADORA EXPLICACIÓ, SI S’ESCAU
Priorat de la Bisbal 25 Petit magatzem al local social i aparells saludables La votació va estar molt igualada entre dues propostes i es va prendre la decisió de tirar endavant les dues de forma més reduïda per no superar el pressupost assignat.
L’Esplai 4 Tendal a l’exterior del local, climatitzar el local social, un cartell per indicar que el dimarts el bar està tancat (i només s’hi pot accedir per a les bústies de correus) i un prestatge d’alumini pel local social Es va decidir tirar endavant les quatre propostes perquè no superen els 5.500€ assignats.
Can Gordei 2 Projecte de millora del parc infantil i repassar l’asfaltat dels carrers en algunes zones on les arrels dels arbres han causat danys.
La Miralba 5 Tanca de seguretat en els límits de determinats carrers.
Santa Cristina 6 Punts de Llum solar i un rètol informatiu amb campanyes cíviques.
El Papagai 3 Pendent de decidir. Està pendent de decidir perquè les actuacions que havien presentat eren per actuacions sobre el local social que actualment no és municipal, sinó privat i, per tant, l’Ajuntament no hi té competència.
La Masieta 5 Instal·lar dos o tres punts de llum solar i un mirall al final d’un carrer. S’instal·laran dos o tres punts de llum solar en funció del pressupost disponible.
Nucli 14 Arreglar el pas que hi ha entre l’avda. Colom i el c/Francesc Macià. Aquest arranjament ja ascendirà a l’import destinat al nucli.
L’Ortigós 3 Arreglar el conjunt de la font i el safareig del pou del comú.

 

Segons l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, “la participació ha estat d’un 4% aproximadament del total de ciutadans de la Bisbal. És una xifra que podem considerar baixa però cal tenir en compte la complexa situació urbanística del municipi a l’hora d’analitzar-la”. Segons Ferré “el procés ha permès culminar amb èxit una estratègia de debat i decisió, involucrant els ciutadans en l’elecció de propostes senzilles però aplicades directament a la millora del seu benestar i entorn immediat”.

Comments are closed.