Subvencions Diputació de Tarragona exercici 2017

Col_laboracio_COL

-La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 3.061,46 euros en concepte del Pla d’Acció Municipal 2017 (Despesa corrent 2017).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 856,29 euros per a la realització de programes i activitats culturals. Any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 2.168,10 euros per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà. Any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 4.485,50 euros per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 4.684,80 euros per a la protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 7.660 euros per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 32.025 euros del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil. Any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès una subvenció de 10.539,60 euros per actuacions de prevenció local d’incendis forestals. Exercici 2017

Comments are closed.