S’obre la convocatòria per a sol.licitar les subvencions per a entitats esportives de l’any 2017

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que del 10 de maig al 6 de juny es poden presentar les sol·licituds per a la convocatòria de subvencions per a entitats esportives 2017.

Des de la Regidoria d’Esports es pot posar en valor la importància del teixit associatiu esportiu com a element dinamitzador del municipi. Així, amb aquesta subvenció es pretén donar suport a les activitats i despeses ordinàries per fomentar el desenvolupament d’activitats, programes o projectes esportius impulsats per la societat civil dins del municipi, millorar la qualitat de vida de la ciutadania fomentant els valors de la convivència i cohesió social i potenciar l’esport.

La quantia aprovada al pressupost 2017 per a subvencions esportives és de 6.000€ i poden ser objecte de subvenció les activitats següents:

-Despeses de subministrament: aigua, llum, gas

-Despeses de manteniment i conservació

-Lloguers d’immobles

-Fitxes esportives

-Despeses d’arbitratge

-Despeses de vestuari

-Despeses de material esportiu

 

No seran objecte de subvenció:

-Viatges

-Indemnitzacions i dietes

-Despeses de menjar

-Impostos

-Despeses de gestoria

L’import de la subvenció no pot superar el 50% del pressupost de l’activitat. Les entitats i associacions que vulguin optar a la subvenció han d’estar inscrites al Registre d’entitats de La Bisbal.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a l’enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20170509&anyp=2017&num=03631&v=i

Per a més informació us podeu adreçar a les oficines municipals.