Nova convocatòria de subvencions per a persones desocupades que s’hagin establert com a autònomes

L’Ajuntament contempla una partida de 15.000 euros de pressupost destinada a aquest subsidi

Des d’aquest dimecres 19 d’abril i fins al 30 de setembre de 2017 estarà obert el termini per sol·licitar una subvenció destinada a ajudar a engegar el seu negoci a les persones que s’hagin establert com a autònomes. La partida total de què disposa l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès amb aquesta finalitat és de 15.000 € i la subvenció individual podrà ser de 2.800 € per persona, com a màxim.

Les persones sol·licitants hauran d’estar empadronades al municipi de La Bisbal del Penedès, haver iniciat una activitat econòmica com a autònom/a o haver-se incorporat a una activitat econòmica preexistent o de nova creació, com a socis d’una societat civil o mercantil que hagi requerit l’alta al règim d’autònoms.

Amb aquesta convocatòria es podran subvencionar els pagaments de les quotes d’autònoms del primer any, les despeses de tributs i preus públics locals, autonòmics i estatals relacionats amb l’inici de l’activitat i el primer establiment així com els informes tècnics obligatoris per a la legalització de la nova activitat, les despeses de gestoria o assessoria per a la posada en marxa de la nova activitat i les despeses d’arrendament del primer any dels locals destinats a realitzar l’activitat.

Per a més informació i detalls sobre els requisits de la convocatòria podeu consultar l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data de 18 d’abril de 2017 (número 74). També us podeu adreçar a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Carrer Major, 21. Telèfon 977 688 438.

PODEU DESCARREGAR EL DOCUMENT DE SOL.LICITUD CLICANT AQUÍ:
model_autonom_2017
MODEL DE SOLLICITUD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES PERSONES DESOCUPADES QUE S’ESTABLEIXEN COM A AUTÒNOMES