Aquest dijous comencen les comissions del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix Penedès

 

 

 

 

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès es va adherir l’any passat al pla estratègic comarcal. Durant el 2016 el Consell Comarcal del Baix Penedès, en col·laboració dels ajuntaments del Vendrell, Calafell, Cunit i l’Arboç, va desenvolupar una diagnosi socioeconòmica i territorial del Baix Penedès. D’aquesta diagnosi se’n van derivar estratègies i àmbits clau d’intervenció que es van organitzar en 8 línies diferenciades

-Gestió del territori i preservació del paisatge

-Millora de la competitivitat dels polígons industrials i les infraestructures

-Racionalització de la mobilitat

-Desestacionalització de l’activitat econòmica

-Ocupació i cohesió social

-Impuls a la formació

-Projecció exterior de la comarca i atracció d’inversions

-Governança i identitat

El pla estratègic territorial és un exercici analític i prospectiu que aspira, bàsicament, a respondre dues qüestions:

1)    Quins han estat els factors històrics que expliquen la configuració actual del territori, els seus forts i les seves mancances?

2)    Com s’han d’implicar en el disseny del futur comarcal els agents urbans (ciutadans, empreses, institucions, governs locals i altres) per a participar i cooperar en la projecció del conjunt de territori a la comarca?

L’objectiu del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i d’Ocupació del Baix Penedès inclourà accions a desenvolupar entre els anys 2017 i 2022 i compta amb l’acompanyament dels ajuntaments de la comarca i el suport d’associacions empresarials amb implantació al territori així com amb empreses consolidades dels diferents sectors econòmics de la comarca.

El passat 7 de març de 2017 l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, i la tècnica municipal d’ocupació, Aranzazu Longares, van assistir a l’acte d’inici de l’elaboració del pla estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Baix Penedès, que va comptar amb una trentena de representants del sector públic i privat (entre altres la URV, la Fundació Santa Teresa, el CIT o CEOLPE). Allà, es van donar a conèixer les línies estratègiques de treball pels propers anys i es van fer públiques les comissions, que es reuniran dos cops al llarg del primer semestre del 2017:

-Territori

-Formació i ocupació

-Empresa i indústria

-Turisme i comerç

Ara s’han obert les inscripcions per participar en les comissions de treball del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Baix Penedès 2017-2022. Estan obertes a persones de l’administració local de la comarca, associacions empresarials, empreses i agents socioeconòmics.

La primera trobada tindrà lloc el dia 20 d’abril i versarà sobre Formació i Ocupació. La segona trobada tindrà lloc el dia 24 d’abril i s’hi abordaran Empresa i Indústria. El dia 25 d’abril serà el torn del Turisme i el Comerç i, per últim, el dia 4 de maig, la comissió de treball versarà sobre el Territori. Totes les trobades es faran a les 19 h i està previst que tinguin una durada aproximada de dues hores. Les reunions es faran a diferents municipis de la comarca, per tal d’acostar el projecte als baixpenedesencs.

Per a més informació us podeu adreçar a l’Àrea d’Ocupació, Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès, trucar al 977 15 71 71 o escriure un correu electrònic a plaestrategic@baixpenedes.cat. També podeu entrar al web www.ccbp.cat. Per participar-hi haureu d’omplir el formulari.