Fotografia del lloc on s'ubicarà l'aparcament d'autobusos

La Bisbal del Penedès tindrà un aparcament per a autobusos

Fotografia del lloc on s'ubicarà l'aparcament d'autobusos

La Junta de Govern, a proposta de la Regidoria d’Educació, ha aprovat un contracte menor per a la redacció d’un projecte d’obra i arquitectura tècnica per a la construcció d’un aparcament d’autobusos a l’exterior de l’IES Coster de la Torre, ja que La Bisbal del Penedès no en té cap.

L’aparcament, de 1.416 m² s’ubicarà al camí del Gosch i, quan estigui construït,  solucionarà els actuals embussos en hores puntes a l’IES Coster de la Torre. A més, facilitarà el trànsit i l’aparcament d’autobusos en dies de molta afluència de gent al municipi, com per exemple  durant la diada castellera del 15 d’agost.

El contracte menor que s’ha aprovat és de serveis tècnics de treballs per a la redacció de l’àrea d’estacionament d’autocars i inclou el projecte bàsic i el d’execució i direcció d’obres. El cost total és de 13.068€ ( IVA inclòs). Una vegada realitzat el projecte es procedirà a fer el concurs per adjudicar-ne les obres.