S’aprova un contracte d’assessorament i redacció de les bases de les licitacions -amb perspectiva social- de la neteja, manteniment i consergeria del pavelló esportiu municipal i el camp de futbol municipal

La Junta de Govern del 13 de maig ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Esports, un contracte menor amb l’empresa Facto Cooperativa SCCLP, per 4.840€ (IVA inclòs), per a l’assessorament i redacció de les bases -amb perspectiva social- de les licitacions de la neteja, manteniment i consergeria del pavelló esportiu municipal i el camp de futbol municipal.

El passat mes de gener es va inaugurar la reforma i posada en funcionament del pavelló esportiu municipal. Aquest nou equipament i el camp de futbol municipal, conformen una unitat esportiva que cal gestionar conjuntament quant al manteniment, la consergeria i la neteja. Per aquest motiu, aquest dilluns s’ha aprovat un contracte menor per redactar el projecte, que inclou: reunions, coordinació, investigació de mercat, redacció de continguts i memòria justificativa amb el Plec de condicions tècniques i el Plec de condicions administratives.

Des de la Regidoria d’Esports, es volen incentivar les licitacions amb perspectiva social. El regidor d’Esports, Joan Gimeno, ha explicat que “l’esport i l’activitat física són i han de ser inclusius. Per aquest motiu, considerem interessant que aquest servei, relacionat amb l’àmbit de l’esport, també tingui una perspectiva inclusiva i social”. Amb l’objectiu de fer un contracte que tingui en compte totes les normatives existents, s’ha contractat aquesta empresa especialitzada per preparar les licitacions.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 13 de mayo ha aprobado, a petición de la Concejalía de Deportes, un contrato menor con la empresa Facto Cooperativa SCCLP, por 4.840€ (IVA incluido), para la asesoría y redacción de las bases -con perspectiva social- de las licitaciones de la limpieza, mantenimiento y conserjería del pabellón deportivo municipal y el campo de fútbol municipal.

El pasado mes de enero se inauguró la reforma y puesta en funcionamiento del pabellón deportivo municipal. Este nuevo equipamiento y el campo de fútbol municipal conforman una unidad deportiva que hay que gestionar conjuntamente en cuanto al mantenimiento, la conserjería y la limpieza. Por este motivo, este lunes se ha aprobado un contrato menor para redactar el proyecto, que incluye: reuniones, coordinación, investigación de mercado, redacción de contenidos y memoria justificativa con el Pliego de condiciones técnicas y el Pliego de condiciones administrativas.

Desde la Concejalía de Deportes, se quieren incentivar las licitaciones con perspectiva social. El concejal de Deportes, Joan Gimeno, ha explicado que “el deporte y la actividad física son y tienen que ser inclusivos. Por este motivo, consideramos interesante que este servicio, relacionado con el ámbito del deporte, también tenga una perspectiva inclusiva y social”. Con el objetivo de hacer un contrato que tenga en cuenta todas las normativas existentes, se ha contratado  esta empresa especializada para preparar las licitaciones.