S’aprova un contracte per estudiar el sistema de climatització d’aire i aigua de la llar d’infants municipal

La Llar d’infants municipal disposa d’un sistema de producció d’aigua calenta per ACS i climatització i d’aigua freda per a climatització, basat en una bomba de calor geotèrmica. Es tracta d’un sistema que té una eficiència teòrica molt elevada que, no obstant això, no està donant el rendiment esperat pel que fa al confort tèrmic i consum energètic. És per aquest motiu que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat un contracte, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, per dur a terme un estudi en profunditat de l’estat actual del sistema de clima i ACS de la Llar d’infants municipal L’Oreneta, amb l’objectiu d’avaluar el disseny de la instal·lació, la seva possible reparació i la inversió requerida per a la seva substitució per un sistema d’aerotèrmia.

L’empresa encarregada de fer l’estudi serà DinamE i el preu d’aquest contracte ascendeix a 3.502,95€ (IVA inclós).


CASTELLANO | La Llar d’infants municipal dispone de un sistema de producción de agua caliente para ACS y climatización y de agua fría para climatización, basado en una bomba de calor geotérmica. Se trata de un sistema que tiene una eficiencia teórica muy elevada que, no obstante, no está dando el rendimiento esperado a nivel de confort térmico y consumo energético. Es por este motivo que el Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprobado un contrato, a petición de la Concejalía de Educación, para llevar a cabo un estudio en profundidad del estado actual del sistema de clima y ACS de la Llar d’infants municipal L’Oreneta, con el objetivo de evaluar el diseño de la instalación, su posible reparación y la inversión requerida para su sustitución por un sistema de aerotermia.

La empresa encargada de hacer el estudio será DinamE y el precio de este contrato asciende a 3.502,96€ (IVA incluido).