La Regidoria de Cultura ha instal·lat dos rètols de ferro de gran format a l’exterior de l’edifici del Centre Municipal de Cultura

L’exterior del Centre Municipal de Cultura llueix, des de finals de la setmana passada, uns nous rètols fets amb ferro. D’una banda, la façana de l’edifici exhibeix les lletres CMC, és a dir, les sigles de Centre Municipal de Cultura; i de l’altra, al terra de l’exterior de l’edifici (a la placeta exterior) s’hi poden trobar unes altres que formen la paraula CULTURA. La Regidoria de Cultura ha decidit renovar la cartellera exterior d’aquest espai enguany perquè l’anterior estava molt deteriorada i perquè aquest 2024 se celebrarà el 20è aniversari de la inauguració de la biblioteca en aquest edifici.

El Centre Municipal de Cultura és un equipament municipal inaugurat el desembre de l’any 2002, tot i que la majoria dels serveis de l’equipament no van estar operatius fins a finals del 2004. En aquell moment, es va instal·lar un cartell de grans dimensions -de metacrilat- que ocupava bona part de la façana de l’edifici de nova construcció, en el qual hi constava el nom “Centre Municipal de Cultura. Ajuntament de la Bisbal del Penedès”. Havent passat vint anys des de la inauguració de l’espai, l’estat de conservació del cartell era força deficient -havent-se deixat de llegir correctament el nom de l’equipament- i, per aquest motiu, a finals del 2023 va ser retirat de la façana per part de la brigada municipal. La regidora de Cultura, Judith Vidal, ha explicat que “estem molt orgulloses de com han quedat les lletres a la façana i a la placeta exterior de l’edifici. Creiem que, amb aquest format de cartell, l’edifici gaudeix de la solemnitat que li pertoca, tenint en compte la seva història. A més, hem volgut incloure el mot ‘cultura’ per reivindicar la cultura com a dret fonamental i dignificar l’espai i tota l’activitat que s’hi fa”.

 La construcció que alberga el Centre Municipal de Cultura és, segurament, l’edifici patrimonial de propietat municipal més significatiu de la Bisbal, ja que es tracta d’un antic castell que fou començat a construir al segle XI i que, al segle XIV fou adquirit pels Salbà, que van esdevenir els amos i senyors del poble. Posteriorment, aquest edifici va caure en decadència i, després de diversos usos, a finals del XIX s’hi va instal·lar la Unió Bisbalenca, que va acollir cafè, balls, concerts, teatre, mítings i cinema fins a la Guerra Civil. Posteriorment, el local va ser -fins a la dècada dels 70- la seu de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. Als anys 80 van començar les accions per recuperar l’espai per part de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que va anar adquirint les diferents cases que el conformaven i, el 1991, van començar les primeres obres de rehabilitació de l’edifici, que van finalitzar el 2003 amb la inauguració del Centre Municipal de Cultura, on encara es poden veure algunes restes de l’antic casal, com ara les arcades de l’auditori Salbà o alguns finestrals. En l’actualitat, aquest espai acull la biblioteca, el museu, l’auditori, l’escola de música, els despatxos d’algunes entitats i l’espai jove.

La nova retolació de ferro ha estat encarregada al ferrer local Pere Porta, que ha fabricat i col·locat a la façana les lletres de gran format. Les de la façana -CMC- fan una mida de 4m x 1,20m i les de la placeta del davant de l’edifici -CULTURA- tenen una mida de 70cm x 4,64m. La intervenció ha tingut un cost total de 4.527,37€ (IVA inclòs).


CASTELLANO | El exterior del Centre Municipal de Cultura luce, desde finales de la semana pasada, unos nuevos rótulos hechos con hierro. Por una parte, la fachada del edificio exhibe las letras CMC, es decir, las siglas de Centre Municipal de Cultura; y por otra, en el suelo del exterior del edificio (en la placeta exterior) se pueden encontrar otras que forman la palabra CULTURA. La Concejalía de Cultura ha decidido renovar la cartelería exterior de este espacio este año porque la anterior estaba muy deteriorada y porque este 2024 se celebrará el 20º aniversario de la inauguración de la biblioteca en este edificio.

El Centre Municipal de Cultura es un equipamiento municipal inaugurado en diciembre del año 2022, aunque la mayoría de los servicios del equipamiento no estuvieron operativos hasta finales del 2004. En aquel momento, se instaló un cartel de grandes dimensiones -de metacrilato- que ocupaba buena parte de la fachada del edificio de nueva construcción, en el que constaba el nombre “Centre Municipal de Cultura. Ajuntament de la Bisbal del Penedès”. Habiendo pasado veinte años desde la inauguración del espacio, el estado de conservación del cartel era muy deficiente, habiéndose dejado de leer correctamente el nombre del equipamiento- y, por este motivo, a finales del 2023 fue retirado de la fachada por parte de la brigada municipal. La concejala de Cultura, Judith Vidal, ha explicado que “estamos muy orgullosas de cómo han quedado las letras en la fachada y en la placeta exterior del edificio. Creemos que, con este formato de cartel, el edificio gana la solemnidad que le corresponde, teniendo en cuenta su historia. Además, hemos querido incluir la palabra ‘cultura’ para reivindicar la cultura como derecho fundamental y dignificar el espacio y toda la actividad que allí se hace”.

La construcción que alberga el Centre Municipal de Cultura es, seguramente, el edificio patrimonial de propiedad municipal más significativo de la Bisbal, ya que se trata de un antiguo castillo que se empezó a construir en el siglo XI y que, en el siglo XIV fue adquirido por los Salbà, que llegaron a ser los amos y señores del pueblo. Posteriormente, este edificio cayó en decadencia y, después de varios usos, a finales del XIX se instaló la Unió Bisbalenca, que acogió café, bailes, conciertos, teatro, mítines y cine hasta la Guerra Civil. Posteriormente, el local fue -hasta la década de los 70- la sede de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. En los años 80 se empezaron las acciones para recuperar el espacio por parte del Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que fue adquiriendo las distintas casas que lo conformaban y, en el 1991, empezaron las primeras obras de rehabilitación del edificio, que finalizaron en el 2003 con la inauguración del Centre Municipal de Cultura, donde todavía se pueden ver algunos restos del antiguo casal, como por ejemplo las arcadas del auditorio Salbà o algunos ventanales. En la actualidad, este espacio acoge la biblioteca, el museo, el auditorio, la escuela de música, los despachos de algunas entidades y el espacio joven.

La nueva rotulación de hierro se le ha encargado al herrero local Pere Porta, que ha fabricado y colocado en la fachada las letras de gran formato. Las de la fachada -CMC- tienen una medida de 4m x 1,20m y las de la placeta de delante del edificio -CULTURA- tienen una medida de 70cm x 4,65m. La intervención ha tenido un coste total de 4.527,37€ (IVA incluido).