S’executa la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius 2023 de formigonatge del carrer Palmera amb Figuera de La Masieta

S’ha executat una nova proposta guanyadora dels Pressupostos participatius 2023 de la Bisbal del Penedès. Es tracta del formigonatge del carrer Palmera amb Figuera de La Masieta. La contractació de l’empresa JSL Qualitty SL per fer aquests treballs es va aprovar mitjançant Decret d’alcaldia el 29 de desembre de 2023 i l’import dels treballs ha ascendit a 6.013,70€ (IVA inclòs).


Se ha ejecutado una nueva propuesta ganadora de los Presupuestos participativos 2023 de la Bisbal del Penedès. Se trata del hormigonado de la calle Palmera con Figuera de La Masieta. La contratación de la empresa JSL Qualitty SL para hacer estos trabajos se aprobó mediante Decreto de alcaldía el 29 de diciembre de 2023 y el importe de los trabajos ha ascendido a 6.013,70€ (IVA incluido).