L’Associació Espanyola d’Empreses Carregadores (TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council) presenta a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Tarragona un projecte per millorar el tracte i les condicions de les persones transportistes

El passat 22 de gener l’alcaldessa Agnès Ferré es va reunir amb la Cambra de Comerç de Tarragona, Affinity i l’Associació Espanyola d’Empreses Carregadores (TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council) a les instal·lacions d’Affinity. En aquesta trobada, TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council va presentar la Certificació de Carregador Responsable (CCR), una iniciativa que se centra en allò que poden fer les empreses -com a carregadores- per facilitar la feina als transportistes. El certificat acredita, davant de les empreses transportistes, que les empreses carregadores compleixen i superen la normativa vigent en matèria de transport a les seves instal·lacions. Així, el certificat contempla àmbits com la seguretat, les hores i les zones d’espera, el procés de facturació i pagament, la previsió i gestió de la programació de la cadena de subministrament o el fet que les instal·lacions permetin fer maniobres, entre altres.

TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council és una associació professional multisectorial formada per grans empreses carregadores que treballa per la innovació, la competitivitat i la millora contínua des del punt de vista del carregador com a motor i part essencial de la cadena de subministrament. L’entitat representa els carregadors  en tres nivells diferents i complementaris: a escala local, amb presència als fòrums logístics locals i de debat operacional a escala nacional i internacional, essent la delegació espanyola d’European Shippers’ Council (ESC) i membre de Global Shippers’ Alliance (GSA).

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “des de l’ajuntament veiem que és un projecte interessant i necessari per facilitar les condicions i la feina de les persones transportistes. De fet, a la Bisbal del Penedès hi viuen diferents persones transportistes que treballen en diversos sectors”.

Val a dir que la reunió es va poder fer gràcies al contacte i la col·laboració d’Affinity de la Bisbal del Penedès, a qui volem mostrar el nostre agraïment pel fet que, des que l’empresa es va instal·lar a la Bisbal del Penedès, s’ha mostrat oberta a la col·laboració amb l’ajuntament en tot moment.


CASTELLANO | El pasado 22 de enero la alcaldesa Agnès Ferré se reunió con la Cambra de Comerç de Tarragona, Affinity y la Associació Espanyola d’Empresas Cargadoras (TRANSPRIME Spanish Shipprers’ Council) en las instalaciones de Affinity. En esta reunión, TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council presentó la Certificación del Cargador Responsable (CCR), una iniciativa que se centra en aquello que pueden hacer las empresas -como cargadoras- para facilitar el trabajo a los transportistas. El certificado acredita, ante las empresas transportistas, que las empresas cargadoras cumplen y superan la normativa vigente en materia de transporte en sus instalaciones. Así, el certificado contempla ámbitos como la seguridad, las horas y zonas de espera, el proceso de facturación y pago, la previsión y gestión de la programación de la cadena de suministro o el hecho que las instalaciones permitan hacer maniobras, entre otros.

TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council es una asociación profesional multisectorial formada por grandes empresas cargadoras que trabaja por la innovación, la competitividad y la mejora continua desde el punto de vista del cargador como motor y parte esencial de la cadena de suministro. La entidad representa a los cargadores en tres niveles distintos y complementarios: a escala local, con presencia en los foros logísticos locales y de debate operacional a nivel nacional e internacional, siendo la delegación española de European Shippers’ Council (ESC) y miembro de Global Shippers’ Alliance (GSA).

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “desde el ayuntamiento vemos que es un proyecto interesante y necesario para facilitar las condiciones y el trabajo de las personas transportistas. De hecho, en la Bisbal del Penedès viven distintas personas transportistas que trabajan en distintos sectores”.

Cabe decir que la reunión se pudo hacer gracias al contacto y a la colaboración de Affinity de la Bisbal del Penedès, a quien queremos mostrar nuestro agradecimiento por el hecho que, desde que la empresa se instaló en la Bisbal del Penedès, se ha mostrado abierta a la colaboración con el ayuntamiento en todo momento.