La Bisbal del Penedès va estar present en la festa del mil·lenari de Marmellar

El passat 24 de setembre, Marmellar va celebrar el seu mil·lenari. Es tracta d’un antic poble que forma part del terme del Montmell i que va quedar deshabitat a finals dels anys 50, per la falta de llum i per les difícils condicions de vida, ja que el poble no estava ben comunicat. A la Bisbal, tenim diversos descendents del Marmellar, com ara en Jordi Casas, que és qui va organitzar aquest acte juntament amb l’Ajuntament del Montmell.

El dia de la celebració es van fer dues caminades, una curta i una llarga. Els Joves de Teatre Espai (El Vendrell), van amenitzar les passejades interpretant el paper dels vilatans de Marmellar; hi va haver un concert a càrrec de la Coral de Sant Martí Sarroca; hi van actuar el Ball de Gitanes de la Bisbal i la Colla Castellera de la Bisbal – Bous; es va fer una paella popular; i hi va haver ball de tarda.

Quant als parlaments institucionals, aquests van anar a càrrec del bisbalenc Jordi Casas i de l’alcalde i la regidora de Cultura del Montmell, José Mª Roldán i Núria Sorribes.

Aquest és el vídeo que va emetre TV3 amb motiu de la celebració del mil·lenari: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-nucli-deshabitat-de-marmellar-al-baix-penedes-somple-de-vida-per-celebrar-el-millenari-de-la-seva-fundacio/video/6241667/

Aquest és el petit reportatge que va emetre TV3 al juny: https://www.ccma.cat/324/de-ruta-per-pobles-abandonats-marmellar-a-un-pas-dels-1000-anys-dhistoria/noticia/3233196/

Espai Terra dedicat a Marmellar: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-nucli-deshabitat-de-marmellar-al-baix-penedes-somple-de-vida-per-celebrar-el-millenari-de-la-seva-fundacio/video/6241667/


CASTELLANO | El pasado 24 de septiembre, Marmellar celebró su milenario. Se trata de un antiguo pueblo que forma parte del término del Montmell y que quedó deshabitado a finales de los años 50, por la falta de luz y por las difíciles condiciones de vida, ya que el pueblo no estaba bien comunicado. En la Bisbal, tenemos a varios descendientes del Marmellar, como por ejemplo Jordi Casas, que es quien organizó este acto junto con el Ayuntamiento del Montmell.

El día de la celebración se hicieron dos caminatas, una corta y una larga. Los Jóvenes de Teatre Espai (El Vendrell), amenizaron los paseos interpretando el papel de los habitantes de Marmellar; hubo un concierto a cargo de la Coral de Sant Martí Sarroca; actuaron el Ball de Gitanes de la Bisbal y la Colla Castellera de la Bisbal – Bous; se hizo una paella popular; y hubo baile de tarde.

En cuanto a los parlamentos institucionales, estos fueron a cargo del bisbalenc Jordi Casas y del alcalde y la concejala de Cultura del Montmell, José Mª Roldán y Núria Sorribes.

Este es el vídeo que emitió TV3 con motivo de la celebración del milenario: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-nucli-deshabitat-de-marmellar-al-baix-penedes-somple-de-vida-per-celebrar-el-millenari-de-la-seva-fundacio/video/6241667/

Este es el pequeño reportaje que emitió TV3 en junio: https://www.ccma.cat/324/de-ruta-per-pobles-abandonats-marmellar-a-un-pas-dels-1000-anys-dhistoria/noticia/3233196/

Espai Terra dedicado a Marmellar: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-nucli-deshabitat-de-marmellar-al-baix-penedes-somple-de-vida-per-celebrar-el-millenari-de-la-seva-fundacio/video/6241667/