S’aprova la segona ampliació del termini de finalització de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal

La Junta de Govern del passat divendres 29 de setembre va aprovar, a petició de les regidories d’Urbanisme i Esports, la segona ampliació del termini de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal.

Les obres del poliesportiu municipal les du a terme l’empresa Coasa i van començar el gener de 2022. L’adjudicació es va fer per un import de 1.473.108,45€ i, fins a la data, s’han aprovat certificacions d’obra per un total d’1.009.157,15€. El termini d’acabament de les obres de la fase 1 del poliesportiu era el 30 de setembre i, tenint en compte la petició de l’empresa adjudicatària, el divendres es va ampliar el termini fins al 31 d’octubre, data en la qual hauran d’estar finalitzades les obres.

Aquesta proposta era amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023 i, per aquest motiu, es van obrir les portes de la sala de Plens perquè pogués assistir públic a l’explicació i votació d’aquest punt.

Podeu trobar el vídeo d’aquest punt de la Junta de Govern en aquest enllaç: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a8080848acca6ef018aefb08cee0002


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del pasado viernes 29 de septiembre aprobó, a petición de las concejalías de Urbanismo y Deportes, la segunda ampliación del plazo de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal.

Las obras del polideportivo municipal las lleva a cabo la empresa Coasa y empezaron en enero de 2022. La adjudicación se hizo por un importe de 1.473.108,45€ y, hasta la fecha, se han aprobado certificaciones de obra por un total de 1.009.157,15€. El plazo de finalización de las obras de la fase 1 del polideportivo era el 30 de septiembre y, teniendo en cuenta la petición de la empresa adjudicataria, el viernes se amplió el plazo hasta el 31 de octubre, fecha en la que tendrán que estar finalizadas las obras.

Esta propuesta era con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno mediante acuerdo plenario del 6 de julio de 2023 y, por este motivo, se abrieron las puertas de la sala de Plenos para que pudiese asistir público a la explicación y votación de este punto.

Podéis encontrar el vídeo de este punto de la Junta de Gobierno en este enlace: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a8080848acca6ef018aefb08cee0002