La Junta de Govern ha aprovat l’adquisició d’una furgoneta per a la brigada municipal

La Junta de Govern del 29 de setembre ha aprovat, a petició de la Regidoria de Serveis Municipals, l’adquisició d’una furgoneta dièsel petita, model Nova Ford Courier Van Trend, per un import de 18.572,36€ (IVA inclòs). La compra es farà a través de la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

*Imatge orientativa.


La Junta de Gobierno del 29 de septiembre ha aprobado, a petición de la Concejalía de Servicios Municipales, la adquisición de una furgoneta diesel pequeña, modelo Nueva Ford Courier Van Trend, por un importe de 18.572,36€ (IVA incluido). La compra se hará a través de la Central de Compras de la Associació Catalana de Municipis (ACM).

*Imagen orientativa.