Es prorroga el contracte per a la il·luminació de Nadal del municipi

La Junta de Govern del passat dilluns 18 de setembre va aprovar, a petició de la Regidoria de Festes, una pròrroga anual del contracte del subministrament, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la il·luminació del municipi amb motiu de les festes de Nadal.

Aquest contracte se li va adjudicar, el novembre de 2021, a l’empresa Group Innion Lightin, SL per un import de 12.160,50€ (IVA inclòs) amb la possibilitat de pròrroga per a dues campanyes més, cadascuna amb el mateix import (12.160,50€) i ara s’ha aprovat la pròrroga per al segon any.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del pasado lunes 18 de septiembre aprobó, a petición de la Concejalía de Fiestas, una prórroga anual del contrato de suministro, instalación y mantenimiento y desmontaje de la iluminación del municipio con motivo de las fiestas de Navidad.

Este contrato se le adjudicó, en noviembre de 2021, a la empresa Group Innion Lightin, SL por un importe de 12.160,50€ (IVA incluido) con la posibilidad de prórroga para dos campañas más, cada una con el mismo importe (12.160,50€) y ahora se ha aprobado la prórroga para el segundo año.