L’Associació de Cors Antistiana i l’Ajuntament signen un conveni per a l’any 2023

La Junta de Govern del 4 de setembre va aprovar un conveni amb l’Associació de Cors Antistiana per un import de 4.000€ i, aquest dimecres 13 de setembre, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; i la presidenta de l’entitat, Roser Vidal, l’han signat.

Amb aquest conveni, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès col·labora en el finançament de les despeses derivades de l’organització i la participació en les següents activitats:

  • Concerts a l’església de Santa Maria durant el 2023 (gener, març, maig i novembre)
  • Altres activitats durant l’any 2023
  • Manteniment de l’orgue
  • Manteniment de l’afinació del piano de cua

L’entitat, que fomenta la cultura a través de la música i vetlla pel manteniment de l’orgue de la parròquia, haurà de justificar l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que requereixi l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, com a màxim el 31 de gener de 2024.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 4 de septiembre aprobó un convenio con la Associació de Cors Antistina por un importe de 4.000€ y, este miércoles 13 de septiembre, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; y la presidenta de la entidad, Roser Vidal, lo han firmado.

Con este convenio, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès colabora con la financiación de los gastos derivados de la organización y la participación en las siguientes actividades:

  • Conciertos en la iglesia de Santa María durante el 2023 (enero, marzo, mayo y noviembre)
  • Otras actividades durante el año 2023
  • Mantenimiento del órgano
  • Mantenimiento de la afinación del piano de cola

La entidad, que fomenta la cultura a través de la música y vela por el mantenimiento del órgano de la parroquia, deberá justificar la aplicación de la subvención concedida mediante la documentación que requiera el Ajuntament de la Bisbal del Penedès, como máximo el 31 de enero de 2024.