El proper dijous 25 de maig se celebrarà un Ple extraordinari

El proper dijous 25 de maig, a les 9h, se celebrarà un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb un únic punt a l’ordre del dia:

Punt 1: No acceptar la sol·licitud de modificació de tarifes proposada per FCC-Aqualia S.A., l’empresa concessionària del servei d’abastiment d’aigua potable del municipi.

El divendres 19 de maig, l’alcaldessa va enviar un correu electrònic als grups polítics del Consistori per informar-los que aquest dilluns es convocaria el Ple extraordinari per al proper dijous i explicant-los que, tot i ser una setmana electoral, s’havia de convocar per tal de poder desestimar la proposta dins del termini establert.


CASTELLANO | El próximo jueves 25 de mayo, a las 9h, se celebrará un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con un único punto en el orden del día:

Punto 1: No aceptar la solicitud de modificación de tarifas propuesta por FCC-Aqualia S.A., la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio.

El viernes 19 de mayo, la alcaldesa mandó un correo electrónico a los grupos políticos del Consistorio para informarles que este lunes se convocaría el Pleno extraordinario para el próximo jueves y explicándoles que, aun siendo una semana electoral, se tenía que convocar con tal de poder desestimar la propuesta dentro del plazo establecido.