La Junta de Govern extraordinària d’ahir dilluns 15 de maig de 2023 va aprovar dues propostes amb competència delegada del Ple

La Junta de Govern extraordinària d’ahir dilluns 15 de maig de 2023 contenia dues propostes amb competència delegada del Ple a la Junta de Govern (acord plenari del 4 de juliol de 2019). Són les següents:

-Adjudicació definitiva de les obres de millora de la xarxa d’aigua al Priorat i Can Gordei:

-Licitació de les obres de canvi de la xarxa d’aigua, soterrament de l’enllumenat públic i infraestructures per soterrament de serveis del barri de la Riba:

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, els regidors de l’oposició van rebre un correu electrònic de l’alcaldessa Agnès Ferré amb informació sobre la proposta i també es van obrir les portes de la sala de Plens a les 18:45h per tal que pogués assistir públic. Aquest punt es va gravar i ara s’han publicat els vídeos a Youtube amb l’objectiu de garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno extraordinaria de ayer lunes 15 de mayo de 2023 contenía dos propuestas con competencia delegada del Pleno a la Junta de Gobierno (acuerdo plenario del 4 de julio de 2019). Son las siguientes:

-Adjudicación definitiva de las obras de mejora de la red de agua del Priorat y Can Gordei:

-Licitación de las obras de cambio de la red de agua, soterramiento del alumbrado público e infraestructuras para soterramiento de servicios del barrio de la Riba:

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, los concejales de la oposición recibieron un correo electrónico de la alcaldesa Agnès Ferré con información sobre la propuesta y también se abrieron las puertas de la sala de Plenos a las 18:45h con tal que pudiese asistir público. Este punto se grabó y ahora se han publicado los vídeos en Youtube con el objetivo de garantizar su publicidad.