S’aprova la justificació i el segon pagament del conveni 2022 amb el Ball de Diables de La Bisbal del Penedès

La Junta de Govern del 27 de març va aprovar la justificació del conveni de 15.000€ de l’any 2022, y va aprovar el segon i últim pagament de 2.000€.

El juliol de 2022 es va aprovar un conveni de 15.000€ amb el Ball de Diables de la Bisbal del Penedès per a l’any 2022 i es va fer el primer pagament de 13.000€.

El conveni és per a la promoció de la cultura i tradició catalana amb les festes de foc al municipi, promovent la convivència i cohesió social.


La Junta de Gobierno del 27 de marzo aprobó la justificación del convenio de 15.000€ del año 2022, y aprobó el segundo y último pago de 2.000€.

En julio del 2022 se aprobó un convenio de 15.000€ con el Ball de Diables de la Bisbal del Penedès para el año 2022 y se hizo el primer pago de 13.000€.

El convenio es para la promoción de la cultura y tradición catalana con las fiestas de fuego en el municipio, promoviendo la convivencia y la cohesión social.