Més de 12.000 usuaris han agafat el bus urbà el 2022 – L’equip de govern treballa en millores i nous serveis de bus urbà i comarcal

El servei de bus urbà ha donat servei a un total de 12.640 usuaris durant el 2022, una xifra que suposa un increment d’un 149%  de viatgers respecte a l’any anterior, el 2021. Aquesta és una de les dades que l’empresa Autocars Ízaro ha posat en coneixement de l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, i de la regidora de Mobilitat, Leo Uceda, durant la reunió que han mantingut ambdues parts, a l’Ajuntament, aquest dimecres 18 de gener. L’equip de govern incorporarà millores i nous serveis a la renovació del conveni, prevista per a l’abril de 2023.

El maig de 2021 es va posar en marxa un nou servei de bus urbà que comunica les urbanitzacions amb El Vendrell i que dona servei a tot el municipi, incorporant també el barri de l’Ortigós. Aquest servei inclou el bus urbà entre tots els nuclis del municipi, viatges al Vendrell (hospital i parada d’autobusos del centre) i autocar als horaris d’entrada i sortida de l’Institut Coster de la Torre (un servei que s’ha reforçat aquest curs escolar 2022/2023 amb més places). El servei funciona amb horaris i parades i dona servei de dilluns a divendres (feiners) des de tots els barris i els dissabtes també ofereix anades i tornades al Vendrell des del nucli.

El proper mes d’abril de 2023 finalitza el conveni que es va signar l’any 2021. Tenint en compte les bones xifres d’ús que ha obtingut el servei, l’equip de govern vol renovar-lo incorporant-hi algunes millores i nous serveis.


CASTELLANO | El servicio de bus urbano ha dado servicio a un total de 12.640 usuarios durante el 2022, una cifra que supone un incremento de un 149% de viajeros respecto al año anterior, el 2021. Este es uno de los datos que la empresa Autocars Ízaro ha puesto en conocimiento de la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, y de la concejala de Movilidad, Leo Uceda, durante la reunión que han mantenido ambas partes, en el Ayuntamiento, este miércoles 18 de enero. El equipo de gobierno incorporará mejoras y nuevos servicios a la renovación del convenio, prevista para el mes de abril de 2023.

En mayo de 2021 se puso en marcha un nuevo servicio de bus urbano que comunica las urbanizaciones con El Vendrell y que da servicio a todo el municipio, incorporando también el barrio del Ortigós. Este servicio incluye el bus urbano entre todos los núcleos del municipio, viajes al Vendrell (hospital y parada de autobuses del centro) y autocar den los horarios de entrada y salida del Instituto Coster de la Torre (un servicio que se ha reforzado este curso escolar 2022/2023 con más plazas). El servicio funciona con horarios y paradas y da servicio de lunes a viernes (laborables) desde todos los barrios y los sábados también ofrece idas y vueltas al Vendrell desde el núcleo.

El próximo mes de abril de 2023 finaliza el convenio que se firmó en el año 2021. Teniendo en cuenta las buenas cifras de uso que ha obtenido el servicio, el equipo de gobierno quiere renovarlo incorporando algunas mejoras y nuevos servicios.