La Junta de Govern aprova la compra de subministraments informàtics a través de la Central de Compres de l’ACM

La Junta de Govern del 16 de gener ha aprovat la compra de 7 ordinadors, 3 discs durs externs i 26 llicències d’antivirus a través de la Central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) amb l’objectiu d’optimitzar i agilitzar el servei a la ciutadania i les gestions municipals. Aquesta actualització d’equipaments es fa a través de l’acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari i l’adquisició es fa a través de l’empresa Sistemes d’Organització S.A. per un import de 9.759,47€ (IVA inclòs). Concretament, s’adquiriran:

  • 5 equips de sobretaula per a les oficines municipals
  • 2 ordinadors portàtils per a les oficines municipals
  • 26 llicències d’antivirus / antimalware ESET Protect Advanced
  • 3 discs durs externs per a còpies de seguretat

L’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) compta amb una central de compres que aprofundeix en les sinergies a l’hora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis per als Ajuntaments associats són de preu (aconseguint economies d’escala) i de procediment (amb reduccions dels terminis en el procediment administratiu).


La Junta de Gobierno del 16 de enero ha aprobado la compra de 7 ordenadores, 3 discos duros externos y 26 licencias de antivirus a través de la Central de Compras de la ACM (Associació Catalana de Municipis) con el objetivo de optimizar y agilizar el servicio a la ciudadanía y las gestiones municipales. Esta actualización de equipamientos se hace a través del acuerdo marco de suministro de equipos informáticos y determinadas licencias de programas y la adquisición se hace a través de la empresa Sistemes d’Organització S.A. por un importe de 9.759,47€ (IVA incluido). Concretamente, se adquirirán:

  • 5 equipos de sobremesa para las oficinas municipales
  • 2 ordenadores portátiles para las oficinas municipales
  • 26 licencias de antivirus /antimalware ESET Protect Advanced
  • 3 discos duros externos para copias de seguridad

La ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) cuenta con una central de compras que profundiza en las sinergias a la hora de poder contratar de forma conjunta. Los ahorros para los Ayuntamientos asociados son de precio (logrando economías de escala) y de procedimiento (con reducciones de los plazos en el procedimiento administrativo).