S’obre la convocatòria per optar a portar el servei de bar-cafeteria del local social de la Miralba

Avui divendres 13 de gener comença el termini per presentar sol·licituds per optar a portar el servei de bar-cafeteria del local social de la Miralba. La convocatòria estarà oberta fins al dijous 26 de gener de 2023.

La part del local destinada a l’activitat del bar-cafeteria sense cuina, és la següent:

Bar (34,05 m2, més 6,60 m2 de barra), les cambres higièniques (11,77 m2) que seran d’ús compartit, el porxo (27,05 m2)  i el magatzem (5,76 m2).

Les bases presenten canvis respecte de les anteriors. Són els següents:

  • El dia de descans serà el que triï l’adjudicatari (un dia a la setmana entre el dilluns i el dijous).
  • L’horari d’obertura que es proposa és de 8:00h a 13:30h i de 16:00h a 19:00h. No obstant això, les bases inclouen com a criteri puntuable el fet que l’adjudicatari obri més hores de les proposades.

Cànon de sortida: 235€ (sense IVA inclòs) mensuals

Per conèixer les condicions i requisits, consulteu les bases a:

Enllaç al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=114811491&lawType=

Enllaç a la publicació al BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230112&anyp=2023&num=00071&v=i


CASTELLANO | Hoy viernes 13 de enero empieza el plazo para presentar solicitudes para optar a llevar el servicio de bar-cafetería del local social de la Miralba. La convocatoria estará abierta hasta el jueves 26 de enero de 2023.

La parte del local destinada a la actividad del bar-cafetería sin cocina, es la siguiente:

Bar (34,05 m2), más 6,60 m2 de barra), las cámaras higiénicas (11,77 m2) que serán de uso compartido, el porche (27,05 m2) y el almacén (5,76 m2).

Las bases presentan cambios respecto a las anteriores. Son los siguientes:

  • El día de descanso será el que elija el adjudicatario (un día a la semana entre el lunes y el jueves).
  • El horario de apertura que se propone es de 8:00h a 13:30h y de 16:00h a 19:00h. No obstante, las bases incluyen como criterio puntuable el hecho que el adjudicatario abra más horas de las propuestas.

Cánon de salida: 235€ (sin IVA incluido) mensuales.

Para conocer las condiciones y requisitos, consultad las bases en:

Enlace al perfil del contratante:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=114811491&lawType=

Enlace a la publicación en el BOP:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230112&anyp=2023&num=00071&v=i