La Junta de Govern ordinària del proper dilluns 16 de gener conté dues propostes amb competència delegada del Ple: inici de l’expedient d’obres de millora al barri de la Riba i el Pla de seguretat i salut de les obres de la “fassina”

Avui dijous s’ha convocat una Junta de govern ordinària per al dilluns 16 de gener que conté dues propostes amb competència delegada del Ple a la Junta de Govern (mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019). Són les següents:

  • Inici de l’expedient per a la licitació de les obres de millora del barri de la Riba
  • Aprovar el Pla de seguretat i salut de les obres de la fassina

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, els regidors i les regidores de l’oposició han rebut un correu electrònic de l’alcaldessa Agnès Ferré amb informació sobre la proposta i també s’obriran les portes de la sala de Plens a les 19:15h per tal que hi pugui assistir públic. Aquests punts es gravaran i, posteriorment, es publicarà el vídeo amb l’objectiu de garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | Hoy jueves se ha convocado una Junta de gobierno ordinaria para el lunes 16 de enero que contiene dos propuestas con competencia delegada del Pleno a la Junta de Gobierno (mediante el acuerdo plenario del 4 de julio de 2019). Son las siguientes:

  • Inicio del expediente para la licitación de las obras de mejora del barrio de la Riba
  • Aprobar el Plan de seguridad y salud de las obras de la fassina

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa en competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, los concejales y las concejalas de la oposición han recibido un correo electrónico de la alcaldesa Agnès Ferré con información sobre la propuesta y también se abrirán las puertas de la sala de Plenos a las 19:15h con tal que pueda asistir público a la votación de estos puntos. Estos puntos se grabarán y, posteriormente, se publicará el vídeo con el objetivo de garantizar su publicidad.