S’aprova l’increment salarial de l’1,5% a la nòmina del personal funcionari laboral de l’Ajuntament

Aquest dimecres 23 de novembre s’ha celebrat la mesa de negociació del personal municipal i, durant aquesta, s’ha aprovat l’increment retributiu de l’1,5% a la nòmina del personal funcionari laboral de l’Ajuntament. Es tracta de la pujada de l’import de les nòmines dels empleats públics que va aprovar el Consell de Ministres el passat mes d’octubre amb l’objectiu de mitigar l’impacte de la inflació.

Aquest increment salarial és de caràcter retroactiu i es consolida en aquest any 2022. Els treballadors i treballadores municipals rebran aquest increment en la nòmina d’aquest mes de novembre, juntament amb l’increment corresponent de gener a octubre.


CASTELLANO | Este miércoles 23 de noviembre se ha celebrado la mesa de negociación del personal municipal y, durante la misma, se ha aprobado el incremento retributivo del 1,5% en la nómina del personal funcionario laboral del Ayuntamiento. Se trata de la subida del importe de las nóminas de los empleados públicos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación.

Este incremento salarial es de carácter retroactivo y se consolida en este año 2022. Los trabajadores y trabajadoras municipales recibirán este incremento en la nómina de este mes de noviembre, junto con el incremento correspondiente de enero a octubre.