L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès continua apostant pel Cicle Gaudí de cinema català

La Junta de govern del 24 d’octubre va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’Acadèmia del Cinema Català per a la projecció de les pel·lícules del “Cicle Gaudí” durant els anys 2022 i 2023. El cost econòmic anual per a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és de 2.057€ (IVA inclòs) i els beneficis que s’obtenen a la taquilla són per a l’entitat que gestiona la venda d’entrades en cada projecció (es fa un sorteig entre les entitats que s’ofereixen a fer aquest servei). Les properes pel·lícules que s’oferiran en el marc del Cicle Gaudí, són:

  • Diumenge 30 d’octubre, a les 19h, “Toscana”, dirigida per Pau Durà.
  • Diumenge 27 de novembre,  a les 19h, “Alcarràs”, dirigida per Clara Simón.
  • Diumenge 11 de desembre, a les 19h, “La voluntaria”, dirigida per Nely Reguera.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va començar a projectar les pel·lícules del Cicle Gaudí la primavera de l’any 2017 i les projecta a l’Auditori Salbà, ubicat al Centre Municipal de Cultura, durant tot l’any (a excepció dels mesos de juliol i agost). A més, el 2021 es va aprovar, a petició de la Regidoria de Cultura, un conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català per promocionar el cinema català amb activitats específiques de divulgació per potenciar i aconseguir que el cinema català arribi al públic de proximitat, a través d’un circuit estable de Cinema Català, el Cicle Gaudí.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 24 de octubre aprobó la prórroga del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Acadèmia del Cinema Català para la proyección de las películas del “Cicle Gaudí” durante los años 2022 y 2023. El coste económico anual para el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es de 2.057€ (IVA incluido) y los beneficios que se obtienen de la taquilla son para la entidad que gestiona la venta de entradas en cada proyección (se hace un sorteo entre las entidades que se ofrecen a hacer este servicio). Las próximas películas que se ofrecerán en el marco del Cicle Gaudí, son:

  • Domingo 30 de octubre, a las 19h, “Toscana”, dirigida por Pau Durà.
  • Domingo 27 de noviembre, a las 19h, “Alcarràs”, dirigida por Clara Simón.
  • Domingo 11 de diciembre, a las 19h, “La voluntaria”, dirigida por Nely Reguera.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès empezó a proyectar las películas del Cicle Gaudí en la primavera del año 2017 y las proyecta en el Auditori Salbà, ubicado en el Centre Municipal de Cultura, durante todo el año (a excepción de los meses de julio y agosto). Además, en el 2021 se aprobó, a petición de la Concejalía de Cultura, un convenio de colaboración con la Acadèmia del Cinema Català para promocionar el cine catalán con actividades específicas de divulgación para potenciar y conseguir que el cine catalán llegue al público de proximidad, a través de un circuito estable de Cine Catalán, el Cicle Gaudí.