S’aprova el Pla de seguretat i salut de les obres de la fase 1 del projecte de remodelació del pavelló poliesportiu i l’edifici de vestidors

La Junta de govern del 10 d’octubre ha aprovat el Pla de seguretat i salut presentat per Coasa SL i nomenar l’enginyer municipal com a coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres. Aquests són els darrers passos a tirar endavant abans d’iniciar les obres, que està previst que comencin abans de finalitzar l’any.

El passat 12 de setembre, l’Ajuntament i l’empresa Construcciones Asensio SL (Coasa SL) van signar el document de formalització del contracte de la fase 1 de les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors per un import d’1.217.445€ (més IVA).

Més informació: https://bisbalpenedes.com/web/2022/10/11/propostes-aprovades-en-la-junta-de-govern-del-10-doctubre-de-2022-amb-competencies-delegades-del-ple/


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 10 de octubre ha aprobado el Plan de seguridad y salud presentado por Coasa SL y nombrar al ingeniero municipal como coordinador en materia de seguridad y salud de las obras. Estos son los últimos pasos a llevar a cabo antes de iniciar las obras, que está previsto que empiecen antes de finalizar el año.

El pasado 12 de septiembre, el Ayuntamiento y la empresa Construcciones Asensio SL (Coasa SL) firmaron el documento de formalización del contrato de la fase 1 de las obras de remodelación del pabellón polideportivo y la construcción del edificio anexo destinado a vestidores por un importe de 1.217.445€ (más IVA).

Más información: https://bisbalpenedes.com/web/2022/10/11/propostes-aprovades-en-la-junta-de-govern-del-10-doctubre-de-2022-amb-competencies-delegades-del-ple/