Aquest dilluns 1 d’agost s’ha celebrat una Junta de Govern extraordinària amb un punt amb competència delegada del Ple

Aquest dilluns 1 d’agost ha tingut lloc una Junta de govern local extraordinària a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Una de les propostes de la Junta era amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 4 de juliol de 2019. És la següent:

  • Expedient 1193/2022 Adjudicació provisional de les obres de remodelació i ampliació del poliesportiu municipal (fases 1.1 i 1.2), que es correspon a la rehabilitació del pavelló i la construcció dels vestuaris.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la Sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les Sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu s’han obert les portes de la Sala de Plens a les 18:20h, per tal que hi pogués assistir públic. També es va gravar aquest punt de l’ordre del dia i ara hem publicat el vídeo per garantir la seva publicitat.


Este lunes 1 de agosto ha tenido lugar una Junta de gobierno local extraordinaria en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Una de las propuestas de la Junta era con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno mediante acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Es la siguiente:

  • Expediente 1193/2022 Adjudicación provisional de las obras de remodelación y ampliación del polideportivo municipal (fases 1.1. y 1.2) que se corresponde a la rehabilitación del pabellón y la construcción de vestuarios.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la Sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las Sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo se han abierto las puertas de la sala de plenos a las 18:20h con tal que pudiese asistir público. También se grabó este punto del orden del día y ahora hemos publicado el vídeo para garantizar su publicidad.