La Societat i l’Ajuntament signen un conveni per a l’any 2022

La Junta de Govern del 25 de juliol va aprovar un conveni amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca per a l’any 2022. Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament col·labora amb 12.000€ en el finançament de les despeses derivades de l’organització i participació en diverses activitats de l’any 2022 que promouen la cultura, les festes populars, l’associacionisme, la convivència i la cohesió social a través de les seccions de l’entitat: escacs, teatre i grup de geganters, grallers i tabalers.

Concretament, l’Ajuntament col·labora en el finançament de les següents activitats:

  • Organització de la Festa Major d’hivern i de la Festa Major Xica d’estiu, al local de l’entitat i pels carrers de la vila.
  • Organització del curs de gralla i tambor per als membres del Grup de Geganters i grallers de l’entitat, que té lloc durant els mesos de gener a juny i d’octubre a desembre.
  • Actuacions del Grup de Geganters i Grallers de l’entitat al municipi durant l’any 2022 amb ocasió de la rebuda de la Flama del Canigó, les cercaviles de la Festa Major d’estiu i altres participacions en actes organitzats per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
  • Organització d’altres activitats i festes durant l’any 2022.
  • Petit material necessari per a l’organització de les activitats esmentades.

L’entitat haurà de justificar, com a màxim el 31 de gener de 2023, l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que li requereixi l’Ajuntament.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 25 de julio aprobó un convenio con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca para el año 2022. Mediante este convenio, el Ayuntamiento colabora con 12.000€ en la financiación de los gastos derivados de la organización y participación en varias actividades del año 2022 que promueven la cultura, las fiestas populares, el asociacionismo, la convivencia y la cohesión social a través de las secciones de la entidad: ajedrez, teatro y grupo de geganters, grallers y tabalers.

Concretamente, el Ayuntamiento colabora en la financiación de las siguientes actividades:

  • Organización de la Fiesta Mayor de invierno y de la Fiesta Mayor Xica de verano, en el local de la entidad y por las calles del municipio.
  • Organización del curso de gralla y tambor para los miembros del Grupo de Geganters i Grallers de la entidad, que tiene lugar durante los meses de enero a junio y de octubre a diciembre.
  • Actuaciones del Grupo de Geganters i Grallers de la entidad en el municipio durante el año 2022 con ocasión de la recepción de la Flama del Canigó, los pasacalles de la Fiesta Mayor de verano y otras participaciones en actos organizados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.
  • Organización de otras actividades y fiestas durante el año 2022.
  • Pequeño material necesario para la organización de las citadas actividades.

La entidad deberá justificar, como máximo el día 31 de enero de 2023, la aplicación de la subvención concedida mediante la documentación que le requiera el Ayuntamiento.