El Tribunal valora els mèrits i proposa les dues persones amb més puntuació per ocupar les 2 places d’auxiliar administratiu per concurs oposició

Aquest dijous 21 de juliol s’ha reunit el Tribunal per a la provisió de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs oposició, després que el passat 19 de juliol vint-i-tres persones realitzessin les proves d’oposició, en què hi havia cinquanta-tres candidats convocats. De les vint-i-tres persones presentades, un total de tretze han aprovat perquè han obtingut més de 30 punts d’una puntuació total de 60.

El Tribunal està format per un funcionari de la Diputació de Tarragona, un funcionari d’un Ajuntament de la comarca i un funcionari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i ha proposat els dos candidats amb més puntuació per a les dues places d’auxiliar administratiu per concurs-oposició, amb 86,95 i 66,602 punts respectivament. Podeu consultar les actes en aquests enllaços:

Acta del Tribunal de la prova de català

Acta del Tribunal en la fase oposició

Acta del Tribunal en la fase de mèrits


CASTELLANO | Este jueves 21 de julio se ha reunido el Tribunal para la provisión de 2 plazas de auxiliar administrativo por concurso oposición, después de que l pasado 19 de julio veintitrés personas realizasen las pruebas de oposición, en las que había cincuenta y tres candidatos convocados. De las veintitrés personas presentadas, un total de trece han aprobado porque han obtenido más de 30 puntos de una puntuación total de 60.

El Tribunal está formado por un funcionario de la Diputación de Tarragona, un funcionario de un Ayuntamiento de la comarca y un funcionario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y ha propuesto a los dos candidatos con más puntuación para las dos plazas de auxiliar administrativo por concurso-oposición, con 86,95 y 66,602 puntos respectivamente. Podéis consultar las actas en estos enlaces:

Acta del Tribunal de la prueba de catalán

Acta del Tribunal en la fase oposiciónActa del Tribunal en la fase de méritos