L’alcaldessa s’ha reunit amb les persones seleccionades perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, s’ha reunit avui dimarts 12 de juliol amb les persones seleccionades -mitjançant sorteig- perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana. En total, la Junta de Govern del 13 de juny va seleccionar -per sorteig- 10 persones majors de 18 anys perquè formessin part de l’Auditoria Ciutadana. La participació en cap cas és obligatòria i, la participació, permet que les persones escollides puguin consultar documentació de la comissió de comptes i assistir com a oients a la Comissió de Comptes del pressupost 2021 de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

La reunió d’aquest dimarts ha servit per explicar als assistents el funcionament de l’Auditoria Ciutadana i dels comptes municipals. Tal com es detalla en el Reglament d’Organització Municipal (ROM):

“L’Auditoria Ciutadana no és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania. En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament pel cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients, de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat…). Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern local conforme se’ls convida a participar-hi. En la mateixa notificació se’ls citarà a l’Ajuntament perquè secretaria-intervenció i el/la regidor/a d’Hisenda els expliquin el funcionament de la comissió de comptes. Podran consultar la documentació de la comissió de comptes dins d’un termini de 15 dies i assistir com a oients de la Comissió de Comptes”.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, se ha reunido hoy martes 12 de julio con las personas seleccionadas -mediante sorteo- para que formen parte de la Auditoría Ciudadana. En total, la Junta de Gobierno del 13 de junio seleccionó -por sorteo- a 10 personas mayores de 18 años para que formaran parte de la Auditoría Ciudadana. La participación en ningún caso es obligatoria y, la participación, permite que las personas elegidas puedan consultar documentación de la comisión de cuentas y asistir como oyentes a la Comisión de Cuentas del presupuesto 2021 del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

La reunión de este martes ha servido para explicarles a los asistentes el funcionamiento de la Auditoría Ciudadana y de las cuentas municipales. Tal como se detalla en el Reglamento de Organización Municipal (ROM):

“La Auditoría Ciudadana no es un órgano colegiado. El objetivo es acercar las cuentas municipales a la ciudadanía. En la Junta de Gobierno Local anterior a la convocatoria de la Comisión de cuentas, se escogerán aleatoriamente del censo 10 personas mayores de edad que participarán como invitadas, de forma voluntaria y como oyentes, de la Comisión de cuentas (consultar facturas, contabilidad…). Estas 10 personas recibirán la notificación de la Junta de Gobierno local conforme están invitadas a participar. En la misma notificación se les citará en el Ayuntamiento para que secretaría-intervención y el /la concejal/a de Hacienda les expliquen el funcionamiento de la comisión de cuentas. Podrán consultar la documentación de la comisión de cuentas dentro de un plazo de 15 días y asistir como oyentes a la Comisión de Cuentas”.