Es fixa la data per a les proves d’oposició del procés selectiu de 2 places d’auxiliar administratiu per concurs/oposició

El passat 30 de juny es va aprovar la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a dues places d’auxiliar administratiu per concurs/oposició. La relació definitiva està formada per 53 candidats admesos i 7 persones excloses per no presentar la documentació necessària. També es va aprovar convocar les proves de català i castellà, que són eliminatòries.

Ara, les persones candidates admeses i les que són aptes a la prova de català, han estat convocades per a la realització de les proves corresponents a la fase d’oposició el dia 19 de juliol de 2022, a les 9h, al Centre Municipal de Cultura. Els candidats hi hauran d’acudir proveïts del DNI o bé del passaport o del permís de conduir.

narial.pdf


CASTELLANO | El pasado 30 de junio se aprobó la relación definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para dos plazas de auxiliar administrativo por concurso/oposición. La relación definitiva está formada por 53 candidatos admitidos y 7 personas excluidas por no presentar la documentación necesaria. También se aprobó convocar las pruebas de catalán y castellano, que son eliminatorias.

Ahora, las personas candidatas admitidas y las que son aptas en la prueba de catalán, han sido convocadas a la realización de las pruebas correspondientes a la fase de oposición el día 19 de julio de 2022, a las 9h, en el Centre Municipal de Cultura. Los candidatos deberán acudir proveídos del DNI o, en su defecto, del pasaporte o del permiso de conducir.