Els Pressupostos Participatius es podran votar a partir del 3 de juliol

Un any més, els veïns i veïnes del municipi podreu votar les propostes dels Pressupostos Participatius als diferents nuclis de població. Per això, uns dies abans, els veïns rebreu el paper per votar amb les diferents opcions i el dia i les hores en què es podrà votar al barri.

També es podran portar els vots a l’Ajuntament durant la setmana següent, en cas que els veïns no hàgiu pogut anar a votar el dia proposat al vostre barri.

Cada habitatge -siguin veïns empadronats o no- podrà emetre un vot.

Aquests són els dies i les hores en què es podrà votar als diferents nuclis:

 • L’Ortigós: diumenge 3 de juliol de 18:00h a 20:00h (al davant del Mas del Sol)
 • La Miralba: dissabte 9 de juliol de 18:00h a 20:00h (local social)
 • La Masieta: dissabte 16 de juliol de 11:00h 13:00h (plaça de La Masieta)
 • El Papagai: diumenge 17 de juliol de 10:00h a 12:00h (al davant del parc)
 • Santa Cristina: dissabte 23 de juliol de 10:00h a 12:00h (carrer Bages)
 • L’Esplai: diumenge 24 de juliol de 11:00h a 13:00h (local social)
 • Can Gordei: diumenge 31 de juliol de 11:00 a 13:00h (local social)
 • Priorat de la Bisbal: dissabte 6 d’agost de 10:00h a 12:00h (local social)
 • Nucli: dissabte 13 d’agost de 10:00h a 12:00h (plaça Major)

El recompte de vots es farà quan s’acabi l’horari de votacions i es gravarà per publicar-lo a les xarxes socials. Val a dir que, tot i que es faci aquest recompte, encara pot variar amb els vots que els veïns o veïnes puguin adreçar directament a l’Ajuntament, en cas de no poder venir a votar el dia en què es faci al seu barri.


CASTELLANO | Un año más, los vecinos y vecinas del municipio podréis votar las propuestas de los Presupuestos Participativos en los distintos núcleos de población. Por eso, unos días antes, los vecinos recibirán el papel para votar con las distintas opciones y el día y las horas en las que se podrá votar en el barrio.

También se podrán llevar los votos al Ayuntamiento, en el caso de que los vecinos no hayáis podido ir a votar el día propuesto en vuestro barrio.

Cada vivienda -sean vecinos empadronados o no- podrá emitir un voto.

Estos son los días y las horas en las que se podrá votar en los distintos núcleos:

 • L’Ortigós: domingo 3 de julio de 18:00h, a 20:00h (delante del Mas del Sol)
 • La Miralba: sábado 9 de julio de 18:00h a 20:00h (local social)
 • La Masieta: sábado 16 de julio de 11:00h a 13:00h (plaza de la Masieta)
 • El Papagai: domingo 17 de julio de 10:00h a 12:00h (delante del parque)
 • Santa Cristina: sábado 23 de julio de 10:00h a 12:00h (calle Bages)
 • L’Esplai: domingo 24 de julio de 11:00h a 13:00h (local social)
 • Can Gordei: domingo 31 de julio de 11:00h a 13:00h (local social)
 • Priorat de la Bisbal: sábado 6 de agosto de 10:00h a 12:00h (local social)
 • Núcleo: sábado 13 de agosto de 10:00h a 12:00h (plaça Major)

El recuento de votos se llevará a cabo cuando finalice el horario de votaciones y se grabará para publicarlo en las redes sociales. Cabe decir que, aunque se haga este recuento, todavía puede variar con los votos que los vecinos o vecinas puedan dirigir directamente al Ayuntamiento, en caso de no poder venir a votar el día en el que se haga la votación en su barrio.