El dilluns 20 de juny a les 12h s’obriran els sobres únics de les propostes presentades per al servei de lloguer de cabines sanitàries per als actes culturals i festius de La Bisbal del Penedès

El proper dilluns 20 de juny a les 12h s’obriran els sobres únics de la licitació del lloguer de cabines sanitàries amb el transport, instal·lació, manteniment i buidatge d’aquestes per a les festes d’estiu del municipi. L’acte d’obertura és obert al públic. S’han presentat tres empreses dins del termini establert.


El próximo lunes 20 de junio a las 12h se abrirán los sobres únicos de la licitación del alquiler de cabinas sanitarias con el transporte, instalación, mantenimiento y vaciado de estas para las fiestas de verano del municipio. El acto de apertura es abierto al público. Se han presentado tres empresas dentro del plazo establecido.