S’aprova la justificació i el segon pagament del conveni 2021 amb l’ADF Clot de Bou

La Junta de Govern del 30 de maig de 2022 ha aprovat la justificació de 4.726,17€ i el segon pagament del conveni 2021 amb l’ADF Clot de Bou, corresponent a un import de 226,17€.

L’agost de 2021 es va aprovar un conveni amb l’entitat per un import de 5.000€ perquè l’ADF col·laborés contra els incendis forestals i en el Pla d’Actuació Municipal. També es va aprovar un primer pagament per un import de 4.500€. Com que a principis del 2022 es va presentar la justificació del conveni 2021, ara la Junta de Govern ha aprovat aquesta justificació i el segon pagament a petició de la Regidoria de Medi Ambient.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 30 de mayo de 2022 ha aprobado la justificación de 4.726,17€ y el segundo pago del convenio 2021 con la ADF Clot de Bou, correspondiente a un importe de 226,17€.

En agosto del 2021 se aprobó un convenio con la entidad por un importe de 5.000€ para que la ADF colaborase contra los incendios forestales y en el Plan de Actuación Municipal. También se aprobó un primer pago por un importe de 4.500€. Como que a principios del 2022 se presentó la justificación del convenio 2021, ahora la Junta de Gobierno ha aprobado dicha justificación y el segundo pago a petición de la Concejalía de Medio Ambiente.