Jove! Vols formar-te en programació de videojocs? Inscriu-te en aquest curs!

Els Ajuntaments de Cunit, Calafell i la Bisbal del Penedès tiren endavant un curs gratuït, ofert per Adecco, centrat en la programació de videojocs, disseny 3D i realitat virtual. Es tracta d’una formació innovadora, centrada en les competències digitals i professions que més demanen les empreses. Els participants han de ser majors de 16 anys i menors de 30, no estar estudiant ni treballant i estar inscrits en el programa de garantia juvenil.

El curs es farà de forma presencial, a Cunit, a partir del 18 de maig de 2022. Tindrà una durada de 272 hores que es distribuiran de la següent manera:

230h de Coneixements tècnics
• La indústria del videojoc
• Introducció al motor Unity 3D i a la programació en C#
• Disseny de personatges
• Programació de videojocs i apps mòbils amb Unity 3D
• Desenvolupament d’aplicacions en realitat augmentada i virtual
• Disseny de videojocs

30h d’Habilitats professionals
• Habilitats de treball en equip, planificació de projectes, etc.
• Marca personal, habilitats de comunicació i intel·ligència emocional
• Realització de presentacions d’impacte
• Com enfrontar-se a entrevistes de feina de forma efectiva

12h de sessions d’orientació professional
• Treball amb una coach, de forma personalitzada, per orientar els alumnes en la recerca de feina en el sector

Per a més informació i per fer la vostra preinscripció us podeu adreçar a https://exp014_20_ed_lote2.iformalia.es/portalalumno/ofertaformativa/inscripcion-95?cliente_id=27830099591647960466802&zona=este&nombre=programacion%20de%20videojuegos%20diseno%203d%20y%20realidad%20virtual&

El projecte compta amb el suport de diverses empreses de l’àmbit digital i de la programació i, en acabar el curs, es farà una borsa de treball per als treballadors d’aquest àmbit. Més endavant es tiraran endavant noves formacions en l’àmbit digital, que s’aniran fent en els diferents municipis participants.


CASTELLANO | Los Ayuntamientos de Cunit, Calafell y la Bisbal del Penedès sacan adelante un curso gratuito, ofrecido por Adecco, centrado en la programación de videojuegos, diseño 3D y realidad virtual. Se trata de una formación innovadora, centrada en las competencias digitales y profesionales que más piden las empresas. Los participantes tienen que ser mayores de 16 años y menores de 30, no estar estudiando ni trabajando y estar inscritos en el programa de garantía juvenil.

El curso se hará de forma presencial, en Cunit, a partir del 18 de mayo de 2022. Tendrá una duración de 272 horas que se distribuirán de la siguiente manera:

230h de Conocimientos técnicos
• La industria del videojuego
• Introducción al motor Unity 3D y a la programación en C#
• Diseño de personajes
• Programación de videojuegos y apps móviles con Unity 3D
• Desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada y virtual
• Diseño de videojuegos

30h de Habilidades profesionales
• Habilidades de trabajo en equipo, planificación de proyectos, etc.
• Marca personal, habilidades de comunicación e inteligencia emocional
• Realización de presentaciones de impacto
• Cómo enfrentarse a entrevistas de trabajo de forma efectiva

12h de sesiones de orientación profesional
• Trabajo con una coach, de forma personalizada, para orientar a los alumnos en la búsqueda de trabajo en el sector

Para más información y para hacer vuestra inscripción os podéis dirigir a https://exp014_20_ed_lote2.iformalia.es/portalalumno/ofertaformativa/inscripcion-95?cliente_id=27830099591647960466802&zona=este&nombre=programacion%20de%20videojuegos%20diseno%203d%20y%20realidad%20virtual&

El proyecto cuenta con el apoyo de varias empresas del ámbito digital y de la programación y, al finalizar el curso, se hará una bolsa de trabajo para los trabajadores de este ámbito. Más adelante se sacaran nuevas formaciones en el ámbito digital, que se irán haciendo en los distintos municipios participantes.