Pressupost Participatiu: l’Ajuntament ha arranjat i formigonat un tram del carrer Bages de la Pineda de Santa Cristina

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès continua treballant per fer realitat totes les propostes guanyadores del Pressupost Participatiu 2021.
Una altra de les accions que ja s’han dut a terme és l’arranjament i formigonat d’un tram del carrer del Bages.
Esperem que aquesta millora li faci la vida més còmoda als veïns i les veïnes d’aquest barri.El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès sigue trabajando para hacer realidad todas las propuestas ganadoras del Presupuesto Participativo 2021
Otra de las acciones que ya se han llevado a cabo es el arreglo y hormigonado de un tramo de la calle del Bages.
Esperamos que esta mejora le haga la vida más cómoda a los vecinos y las vecinas de este barrio.