L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès recull les al·legacions de particulars al projecte de la LAAT – Podeu entrar-les per registre presencialment o de forma telemàtica

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha presentat aquest mes de març al·legacions a l’autorització administrativa prèvia i declaració d’Impacte Ambiental del projecte PEol-540 AC que comprèn els parcs eòlics CERBERO, MENECIO, OALAS, PERSES, ODISEO, SELENE i CRETÓN i les seves infraestructures, al seu pas pel municipi.

L’Ajuntament de la Bisbal s’oposa al projecte, tal com va fer amb el projecte de la MAT, que es va presentar l’any passat, perquè es tracta d’una nova línia de transport energètic que no ha tingut en compte el territori i que pretén instal·lar 6 torres de més de 50 metres d’alçada a la Bisbal del Penedès. La línia és per portar energia renovable de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana, sense deixar cap mena de benefici al territori que, quedaria trinxat i, fins i tot, passaria per sòl de protecció especial.

El projecte al que s’oposa l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és un nou projecte de l’empresa Forestalia que planteja portar energia des de parcs eòlics de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona, utilitzant el territori com a zona de pas. Es tracta d’una línia aèria d’alta tensió (LAAT) a 400 kV,  que va des de la torre d’alta tensió 416 (línia projectada Valmuel Begues – CS Promotores Begues) fins a la SET Garraf a Vilanova i la Geltrú. La línia té una longitud de 20,82 km i afecta els termes municipals de la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, Bellvei, Castellet i la Gornal, Cubelles i Vilanova i la Geltrú. D’aquests quilòmetres de línia, 2,02km estan dins del terme municipal de la Bisbal del Penedès i corresponen a 6 torres d’alta tensió.

PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS PER PART DELS PARTICULARS

El procediment per presentar una al·legació és presentar-la a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès -mitjançant el registre d’entrada- presencialment o de forma telemàtica, adjuntant el model d’al·legacions emplenat i signat, acompanyat d’una còpia del DNI.

Podeu descarregar-vos el model fent clic aquí.

El termini per presentar al·legacions finalitza el divendres 18 de març, però us demanem que ens les feu arribar fins al 16 de març, ja que s’ha de preparar l’enviament abans de finalitzar el termini.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha presentado alegaciones a la autorización administrativa previa y declaración de Impacto Ambiental del proyecto PEol-540 AC que comprende los parques eólicos CERBERO, MENECIO, OALAS, PERSES, ODIESO, SELENE y CRETÓN y sus infraestructuras, a su paso por el municipio. 

El Ayuntamiento de la Bisbal se opone al proyecto, tal como hizo con el proyecto de la MAT, que se presentó el año pasado, porque se trata de una nueva línea de transporte energético que no ha tenido en cuenta el territorio y que pretende instalar 6 torres de más de 50 metros de altura en la Bisbal del Penedès. Además, la solicita una empresa privada, la cual cosa está fuera de sus competencias, según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré. Por otro lado, la línea es para llevar energía renovable de Aragón hasta el área metropolitana, sin dejar ningún tipo de beneficio en el territorio, que quedaría trinchado e, incluso, pasaría por suelo de protección especial.

El proyecto al que se opone el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es un nuevo proyecto de la empresa Forestalia que plantea llevar energía desde parques eólicos de Aragón hasta el área metropolitana de Barcelona, utilizando el territorio como zona de paso. Se trata de una línea aérea de alta tensión (LAAT) a 400 kV, que va desde la torre de alta tensión 416 (línea proyectada Valmuel Begues – CS Promotores Begues) hasta la SET Garraf a Vilanova i la Geltrú. La Línea tiene una longitud de 20,82km y afecta a los términos municipales de la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, Bellvei, Castellet i la Gornal, Cubelles y Vilanova i la Geltrú. De estos quilómetros de línea, 2,02km están dentro del término municipal de la Bisbal del Penedès y corresponden a 6 torres de alta tensión.

PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES POR PARTE DE LOS PARTICULARES

El procedimiento para presentar una alegación es presentarla en el Ayuntamiento de la  Bisbal del Penedès -mediante el registro de entrada- presencialmente o de forma telemática, adjuntando el modelo de alegaciones rellenado y firmado, acompañado de una copia del DNI.

Podéis descargaros el modelo haciendo clic aquí.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el viernes 18 de marzo, pero os pedimos que nos las hagáis llegar hasta el 16 de marzo, ya que se tiene que preparar el envío antes de que finalice el plazo.