Ja no és obligatori dur la mascareta en exteriors (consulteu les excepcions)

Ja no és obligatori dur la mascareta en exteriors.

Sí que és obligatòria:

  • Al transport públic
  • En espais tancats d’ús públic o oberts al públic 
  • En esdeveniments multitudinaris a peu. També si els assistents estan asseguts i no hi ha una distància d’1,5m.

Excepcions: per dificultat respiratòria, per discapacitat o dependència, fent esport, menjant o bevent.


Ya no es obligatorio llevar la mascarilla en exteriores.

Sí que es obligatoria:

  • En el transporte público
  • En espacios cerrados de uso público o abiertos al público
  • En acontecimientos multitudinarios a pie. También si los asistentes están sentados y  no hay una distancia de 1,5m.

Excepciones: por dificultad respiratoria, por discapacidad o dependencia, haciendo deporte, comiendo o bebiendo.