L’Ajuntament explicarà el projecte de millora d’infraestructures de la Riba als veïns del barri en diverses reunions

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que l’aprovació inicial del projecte de millora d’infraestructures del barri de la Riba estarà en termini d’exposició pública del 8 de febrer al 21 de març de 2022, ambdós inclosos. Amb l’objectiu de poder explicar el projecte executiu als veïns, s’han convocat reunions informatives, per carrers, per traslladar els detalls del projecte als veïns -amb el responsable de l’empresa redactora del projecte i l’enginyer municipal- i que els veïns del barri puguin fer les seves consultes o exposar els seus dubtes.

El projecte executiu de millora de les infraestructures del barri de la Riba inclou el canvi de xarxa d’aigua potable, el canvi de les lluminàries dels fanals i el soterrament de la instal·lació de l’enllumenat elèctric i de les xarxes de telecomunicacions. Les obres començaran el 2023 i l’import total de l’execució del projecte és de 1.063.364,44€.

Enllaç a la publicació de l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT): https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=944&ebop_any=2022

Per a més informació sobre el projecte, podeu consultar aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/2022/01/19/saprova-inicialment-el-projecte-de-millora-dinfraestructures-del-barri-de-la-riba-del-nucli-de-la-bisbal/


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa que la aprobación inicial del proyecto de mejora de infraestructuras del barrio de la Riba estará en plazo de exposición pública del 8 de febrero al 21 de marzo de 2022, ambos incluidos. Con el objetivo de poder explicar el proyecto ejecutivo a los vecinos, se han convocado reuniones informativas, por calles, para trasladar los detalles del proyecto a los vecinos -con el responsable de la empresa redactora del proyecto y el ingeniero municipal- y que, los vecinos del barrio puedan hacer sus consultas o exponer sus dudas.

El proyecto ejecutivo de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba incluye el cambio de red de agua potable, el cambio de luminarias de las farolas y el soterramiento de la instalación del alumbrado eléctrico y de las redes de telecomunicaciones. Las obras empezarán en el 2023 y el importe total de la ejecución del proyecto es de 1.063.364,44€.

Enlace a la publicación del Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT): https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=944&ebop_any=2022

Para más información sobre el proyecto, podéis consultar este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/2022/01/19/saprova-inicialment-el-projecte-de-millora-dinfraestructures-del-barri-de-la-riba-del-nucli-de-la-bisbal/