La Junta de Govern del proper dilluns 31 de gener inclou una proposta amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del proper dilluns 31 de gener inclou una proposta amb competències del Ple delegades a la Junta de Govern. És la següent:

  • Notificació a la vuitena empresa classificada en les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal perquè pugui al·legar en l’expedient iniciat de penalització, si s’escau.

La Junta de Govern del 17 de gener va aprovar la retirada de l’oferta de l’empresa classificada en vuitena posició per executar les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors (fases 1.1. i 1.2.) i s’ha iniciat l’expedient amb relació a la imposició de penalitats -si correspon- per la retirada de l’oferta d’aquesta empresa.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, el dilluns 31 de gener, a les 19:30h, s’obriran les portes de la sala de Plens perquè, qui ho desitgi, pugui assistir com a públic a l’explicació i votació d’aquests punts de la Junta de Govern.

Per tot plegat, s’ha fet arribar la informació d’aquesta proposta als regidors i regidores de l’oposició, convidant-los assistir com a públic. Tot i que aquest punt s’obre a l’assistència de públic, també es gravarà i es publicarà el vídeo durant els propers dies per garantir la seva publicitat.


La Junta de Gobierno del próximo lunes 31 de enero incluye una propuesta con competencias del Pleno delegadas a la Junta de Gobierno. Es la siguiente:

  • Notificación a la octava empresa clasificada en las obres de la fase 1 del polideportivo municipal para que pueda alegar en el expediente iniciado de penalización, si corresponde.

La Junta de Gobierno del 17 de enero aprobó la retirada de la oferta de la empresa clasificada en la octava posición para ejecutar las obres de remodelación del pabellón polideportivo y la construcción del edificio anexo destinado a vestidores (fases 1.1. y 1.2.) y se ha iniciado el expediente en relación con la imposición de penalidades -si corresponde- para la retirada de la oferta de esta empresa.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, el lunes 31 de diciembre, a las 19:30h, se abrirán las puertas de la sala de Plenos para que, quién lo desee, pueda asistir como público a la explicación y votación de estos puntos de la Junta de Gobierno.

Por todo ello, se les ha hecho llegar a los concejales y concejalas de la oposición la información sobre esta propuesta, invitándoles a asistir como público. Aunque este punto se abre a la asistencia de público, también se grabará y se publicará el vídeo durante los próximos días para garantizar su publicidad.